Funkcjonariusz hrubieszowskiego zakładu karnego z żoną ruszyli na pomoc uczestnikom wypadku – ZDJĘCIA

Funkcjonariuszem jest się przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nie zapomniało o tym małżeństwo funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Reklamy

Na drodze nr 12 w miejscowości Dorohucza doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów, w którym zostały poszkodowane osoby. Kpt. Tomasz Piotrowski, specjalista działu ochrony Zakładu Karnego w Hrubieszowie wraz ze swoją żoną sierż. sztab. Ewą Tryniecką-Piotrowską – starszą pielęgniarką Zakładu Karnego w Chełmie, bez chwili zastanowienia ruszyli na pomoc uczestnikom wypadku. Funkcjonariusze wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę jako pierwsi na miejscu zdarzenia zaopatrzyli poszkodowane osoby, a także zabezpieczyli miejsce wypadku oraz pojazdy przed ewentualnym niekontrolowanym zapłonem.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Służby Więziennej regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Tego rodzaju umiejętności są niezbędne podczas wykonywania czynności służbowych w pracy z osobami pozbawionymi wolności, ale umożliwiają również udzielenie profesjonalnej pomocy w nagłych sytuacjach życia codziennego. W tym przypadku na podkreślenie zasługuje odpowiedzialność i przemyślane, odpowiednie działanie jakie podjęli funkcjonariusze Służby Więziennej.

W dni 18 listopada 2020 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Sławomir Stańczuk oficjalnie podziękował kpt. Tomaszowi Piotrowskiemu oraz wręczył mu wyróżnienie za postawę godną naśladowania, a także za dbanie o dobre imię Służby Więziennej.

źródło: ZK w Hrubieszowie

opracowanie: por. Adrian Małecki

zdjęcia: por. Adrian Małecki, Lublin112.pl