Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma na celu zweryfikowanie wszystkich informacji i pomiarów nowopowstałych budynków i obiektów budowlanych, również umiejscowionych pod ziemią. Takie informacje są niezbędne w celu aktualizacji mapy zasadniczej. Każdy inwestor zobligowany jest do wykonania takiej inwentaryzacji.

 

Sponsorowane

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Każdy nowopowstały obiekt budowlany musi zostać naniesiony na mapę zasadniczą oraz wprowadzony do właściwej bazy systemu informacyjnego o terenach i obiektach budowlanych. Podczas inwentaryzacji konieczne jest przeprowadzenie wszelkich działań:

  1. pomiarowych,
  2. kartograficznych,
  3. i obliczeniowych

dzięki czemu nowopowstały obiekt można nanieść na mapę zasadniczą, ale również zweryfikować jego zgodność z projektem budowlanym. 

Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych jest obowiązkowa i wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku. Taką inwentaryzację przeprowadza tylko uprawniony geodeta, który na podstawie sporządzonej dokumentacji, nanosi zmiany na mapę zasadniczą. Oryginał mapy geodeta przekazuje do urzędu kartografii i geodezji, a inwestor powinien otrzymać ostemplowaną przez urząd kopię mapy.

UWAGA! Brak inwentaryzacji skutkuje nałożeniem wysokiej kary. 

Geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych

Inwentaryzacja jest wymagana również w przypadku sieci wodociągowych, gazowych czy kanalizacyjnych. Geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych dotyczy wszystkich obiektów, które po zakończeniu budowy, muszą zostać ukryte – zasypane ziemią, czy zamurowane. W takim przypadku przeprowadza się tak zwany pomiar bieżący, mający na celu przedstawienie przebiegu całej infrastruktury urządzeń podziemnych. Tego typu informacje są ważne również dla samego inwestora, np. przy konieczności usunięcia awarii czy przebudowy linii w odległej przyszłości. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  ile trwa?

Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych sprowadza się więc przede wszystkim do wykonania specjalnej mapy, uwzględniającej wszystkie zmiany, dokonane na konkretnym terenie. Geodeci z firmy Geo – Osnowa pobierają najpierw mapę ze starostwa, a podczas inwentaryzacji nanoszą na nią brakujące elementy:

  • budynki (dom, garaż, itd.),
  • ogrodzenie,
  • podjazd, brama, furtki,
  • miejsca parkingowe,
  • tereny zielone. 

W zależności od ilości zmian, niezbędnych do naniesienia na mapie oraz od czasu, w jakim starostwo dostarczy mapę, inwentaryzacja może trwać od jednego tygodnia, aż do dwóch miesięcy. 
Jeśli chcą Państwo wiedzieć ile trwa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, to prosimy o kontakt z firmą Geo – Osnowa. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – cena

Bez inwentaryzacji nie uzyskasz pozwolenia na użytkowanie budynku i nie zamkniesz budowy od strony formalnej. Przeprowadzenie, jak i sfinansowanie inwentaryzacji leży po stronie inwestora. Chcesz wiedzieć ile zapłacisz?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza cena:

  • w przypadku budowy domku jednorodzinnego, wykonamy dla Państwa inwentaryzację zarówno budynku, jak i wszystkich przyłączy sieci uzbrojenia terenu już od 500 złotych,
  • jeśli konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji tylko konkretnego przyłącza, to ceny rozpoczynają się już od 350 złotych.

W cenie otrzymują Państwo zarówno opracowanie mapy, jak i wpis do dziennika budowy.

 

 

(tekst i fot. mat. partnera)