Gęste sito burmistrza Garaja

Tadeusz Garaj, burmistrz Hrubieszowa, zredukował o połowę umorzenia zaległych podatków lokalnych. Jego poprzednik, Zbigniew Dolecki, rocznie umarzał około 60 tys. zł zaległości

Reklamy

Umorzenia dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku transportowego i rolnego.

– Procedura umarzania jest zawsze taka sama. Podatnik musi złożyć wniosek z uzasadnieniem. Może się powołać na trudną sytuację majątkową. Powinien ją udokumentować. Decyzję o umorzeniu podejmuje burmistrz. Jeśli jest ona odmowna, zainteresowany może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzje o umorzeniu lub odmowie zawsze są uzasadniane – tłumaczy Czesław Podgórski, sekretarz miasta Hrubieszowa.

Od kilkunastu złotych do 10 tys.

 

Więciej…

http://kronikatygodnia.pl/geste-sito-garaja/

 

źródło: kronikatygodnia.pl