Gimnazjaliści i seniorzy uczestniczyli w zajęciach biblioterapeutycznych

Kim jestem?, kim chciałbym być?, czy lubię siebie?, co chciałbym w sobie zmienić?. Na te pytania mogli szukać odpowiedzi uczniowie gimnazjum – uczestnicząc w zajęciach biblioterapeutycznych w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie. 22 stycznia 2015 r., odbyły się natomiast zajęcia z biblioterapii dla słuchaczy Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Reklamy

 

Praca nad sobą – zajęcia w gimnazjum

Kim jestem?, kim chciałbym być?, czy lubię siebie?, co chciałbym w sobie zmienić?. Na te pytania mogli szukać odpowiedzi uczniowie gimnazjum – uczestnicząc w zajęciach biblioterapeutycznych o tematyce: „Myślę, więc pracuję nad sobą”. Odbyły się one 21 stycznia 2015 r., w siedzibie hrubieszowskiego Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 – Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły. Zajęcia przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie: Aleksandra Kopczyńska i Agnieszka Zyśk.

Celem zajęć było zachęcenie młodzieży do pracy nad własną osobowością, do aktywnego kształtowania charakteru. Zajęcia służyły lepszemu samopoznaniu i poznawaniu innych. Uczniowie wykonywali ćwiczenie z „Drzewem nastrojów” P. Wilsona, uświadamiając sobie, jak postrzegamy siebie w świecie i w relacjach z innymi. Odpowiedzi na pytania: kim jestem?, kim chciałbym być?, co chciałbym w sobie zmienić? – poszukiwali, uczestnicząc w psychologicznej zabawie w pociąg. Pracowali z różnymi tekstami: fragmentem utworu B. Pawlikowskiej: „Kurs szczęścia” oraz bajką terapeutyczną: „Nirmala”.

Dyskutowali na temat różnych dróg poznawania siebie, indywidualnych cech charakteru i możliwości własnego rozwoju. Wszyscy wzięli też udział zabawie stymulującej pracę mózgu: „Przyjechała ciotka z Ameryki”. W trakcie zajęć uczniowi przejawiali dużą aktywność i zainteresowanie prezentowanymi treściami.

 

„Jak zostać mistrzem w życiu?” – zajęcia dla słuchaczy HUTW

22 stycznia 2015 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyły zajęcia z biblioterapii dla słuchaczy Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, o tematyce: „Jak zostać mistrzem w życiu?”.

Były to warsztaty dotyczące rozwoju osobistego. Zachęcały do samodoskonalenia, pracy nad sobą

i wzbogacania własnych zasobów: wiedzy, umiejętności i zdolności. Służył temu zaprezentowany uczestnikom tekst – poradnik rozwoju duchowego M. Phillipsa i R. Gonzaleza pt. „Odkrycie”. Uświadamiał on, „że możemy być mistrzami we wszystkim, co robimy – od najprostszych zajęć domowych lub sportowych aż po najbardziej złożone transakcje w biznesie”. Słuchacze dyskutowali nad tym, czy warto być mistrzem, jak postrzegane są nasze osiągnięcia i co wpływa

na ich rozwój. Sami mogli określić swoje mocne strony, wykonując ćwiczenie: „Moja tarcza sukcesów”. Każdy uczestnik prowadził w nim „pozytywny dialog wewnętrzny”, wymieniał swoje umiejętności i osiągnięcia na różnych etapach życia i dzielił się swoimi refleksjami z innymi. Wszyscy ćwiczyli też umiejętność koncentracji uwagi i spostrzegawczość w ćwiczeniu: „Językowe potyczki”. Na zakończenie zajęć zaprezentowano film pt. „Pełna moc możliwości”, w którym psycholog, Jacek Walkiewicz mówił, że warto mieć marzenia, wierzyć w siebie i być odważnym wojownikiem.

Warsztaty przygotowały i prowadziły: Elżbieta Bednarek i Agnieszka Zyśk, nauczyciele bibliotekarze. 

 

 

info i fot. BP Hrubieszów