Gimnazjalisto! Czas ucieka – szkoła czeka…

Hrubieszów W Zespole Szkół nr 1 (ul. Zamojska 18 A, tel. /084/ 696-33-38) masz szansę zdobyć wymarzony zawód, a jeśli wybierzesz Liceum lub Technikum – możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach!!!

Reklamy

Szkoła oferuje naukę w kilku typach szkół ponadgimnazjalnych:

Liceum Profilowane
Profil:
– socjalny
– usługowo – gospodarczy
– zarządzanie informacją

Technikum
Zawód:
– technik mechanik (spec. obsługa i naprawa pojazdów samochodowych)
– technik pojazdów samochodowych
– technik żywienia i gospodarstwa domowego
– kucharz
– technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód:
– mechanik pojazdów samochodowych
– krawiec
– elektryk
– murarz
– technolog robót wykończeniowych w budownictwie
– klasa wielozawodowa
– kucharz małej gastronomii

Kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy !!!

Nasze atuty to m.in.: różnorodność proponowanych kierunków kształcenia, aktywność w środowisku lokalnym poprzez funkcjonowanie Szkolnego Klubu Wolontariatu, Szkolnego Koła Caritas, Szkolnego Koła PCK, Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Radia School i gazetki internetowej, dbałość o rozwój ucznia poprzez organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych, sportowych oraz przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad.

***

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW w roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły www.zs1hrubieszow.pl >> lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1, ul. Zamojska 18A, 22-500 Hrubieszów, tel. (084) 696-33-38.

D.B.

Hrubieszow LubieHrubie 2009