Gimnazjalisto! Ostatni moment na Twój wybór!

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie (ul. Zamojska 18A) proponuje naukę w następujących typach szkół:

Reklamy


– Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (trzy lata nauki dla absolwentów gimnazjum i dwa lata dla absolwentów zsz, słuchacze realizują zajęcia trzy dni w tygodniu).

– Technikum (cztery lata nauki, uczeń technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe).

– Zasadniczej Szkole Zawodowej (trzy lata nauki, uczeń tego typu szkoły zdobywa kwalifikacje zawodowe, może też, po jej ukończeniu, kształcić się w dalej).

– Szkole Policealnej (dwa lata nauki, zawód: technik informatyk)

 

***

 

TECHNIKUM (czteroletnie)

Zawód:

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

kelner

 

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (trzyletnia)

Zawód:

mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

kucharz

cukiernik

elektryk

klasa wielozawodowa

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dwuletnie lub trzyletnie)

 SZKOŁA POLICEALNA (dwuletnia)

 Zawód:

 technik informatyk

Jeśli chcą Państwo szczegółowo zapoznać się z naszymi działaniami dydaktyczno – wychowawczymi, zapraszamy na naszą stronę internetową: www.zs1hrubieszow.pl oraz Facebook: https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-nr-1-w-Hrubieszowie-791854020923940/

 

Zespół Szkół nr 1

ul. Zamojska 18A

22-500 Hrubieszów

tel. (84) 696-33-38