Gimnazjalisto! Wybierz Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie!

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza nabór na rok szkolny 2012/2013 w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:

Reklamy

Technikum

Zawód:

 • technik informatyk

 • technik żywienia i usług gastronomicznych ( nowość!)

 • technik mechanik

 • technik pojazdów samochodowych

 • technik handlowiec ( nowość!)

 • kelner ( nowość!)

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód:

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • kucharz ( nowość!)

 • elektryk

 • sprzedawca ( nowość!)

 • cukiernik

 • klasa wielozawodowa

 

W Zespole Szkół nr 1 (ul. Zamojska 18A) masz szansę zdobyć wymarzony zawód, a jeśli wybierzesz nasze Technikum – możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach.

Kształcimy fachowców z różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy.

 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Różnorodność: Do wyboru masz 2 typy szkół – Technikum lub Zasadniczą Szkołę Zawodową, w tym – ponad 12 różnych zawodów.

Zawód: Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca). Pamiętaj, że możesz również kształcić się dalej.

Wykształcenie i zawód: Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywaszkonkretny zawód, możesz także przystąpić doegzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.

Kadra: Nauczyciele uczący w tej szkole są profesjonalnie przygotowani do zawodu. Podnoszą swoje kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich to byli uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw jego oczekiwaniom. Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.

Zajęcia dodatkowe: Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów . Przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad. Nauczyciele wychowania fizycznego proponują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.

Wychowanie: Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów. W szkole zatrudniony jest pedagog, który na bieżąco rozwiązuje problemy uczniów. Zarówno uczeń jak i rodzic może tu skorzystać z konsultacji psychologa.

 

Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej: Szkolny Klub Wolontariatu, Caritas, Szkolne Koło PCK, SamorządUczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności.

 

Ciekawe inicjatywy podejmowane przez szkołę:

Wiele akcji, konkursów i wycieczek edukacyjno – krajoznawczych to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem, a zarazem promocją szkoły.

Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.:

– Wokół Wielkanocnej Nadziei, którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu,

– Turniej Młoda Krew Ratuje Życie organizowana przez Szkolne Koło PCK,

– szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS,

– Turniej Motoryzacyjny,

– Szkolny Konkurs Czytelniczy,

– kurs Kelner Znakomity.

Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.:

– Pomóż dzieciom przetrwać zimę,

– Sprzatanie świata,

– Szlachetna paczka.

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych ( np. piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy).

W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczene technologie, fabryki samochodów, centra naukowo – kulturalne w całej Polsce.

 

Wyposażenie: Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki.

W wielu salach znajdują się urządzenia multimedialne i dostęp do Internetu.

Sale – językowe, informatyczne i gastronomiczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy zapewniające optymalny rozwój ucznia.

Trzy sale gimnastyczne i sala do ćwiczeń siłowych pozwalają młodzieży rozwijać się fizycznie.

Bezpieczeństwo: Nad bezpieczeństwem w szkole czuwa pedagog, dyrektor ds. wychowawczych oraz wszyscy nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw. Dodatkowo w placówce funkcjonuje monitoring.

Absolwenci Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie często odwiedzają naszą szkołę. Wspominają życzliwą atmosferę, podkreślają wysoką jakość kształcenia w naszej placówce.

Jeżeli tylko zechcesz z nami możesz osiągnąć wiele. Zapraszamy!

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zs1hrubieszow.pl

oraz w siedzibie szkoły:

Zespół Szkół nr 1

ul. Zamojska 18A

22-500 Hrubieszów

tel. (84) 696-33-38