Gimnazjalisto! Zobacz, co proponuje Ci Zespół Szkół nr 1

W Zespole Szkół nr 1 (Hrubieszów, ul. Zamojska 18 A) masz szansę zdobyć wymarzony zawód, a jeśli wybierzesz nasze Liceum lub Technikum – możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach!!!

Reklamy

Szkoła oferuje naukę w kilku typach szkół ponadgimnazjalnych:

Liceum Profilowane
Profil:
– socjalny
– usługowo – gospodarczy
– zarządzanie informacją

Technikum
Zawód:
– technik mechanik (spec. obsługa i naprawa pojazdów samochodowych)
– technik pojazdów samochodowych (nowy kierunek)
– technik żywienia i gospodarstwa domowego
– kucharz
– technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zawód:
– mechanik pojazdów samochodowych
– krawiec
– elektryk
– murarz
– technolog robót wykończeniowych w budownictwie
– klasa wielozawodowa
– kucharz małej gastronomii ( nowy kierunek, 2-letnia zasadnicza szkoła zawodowa)
Kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy !!!

***

Dlaczego warto kształcić się w Zespole Szkół nr 1?

Różnorodność:
Do wyboru masz 3 typy szkół (Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa), w tym kilkanaście różnych zawodów i kierunków kształcenia.

Zawód:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa proponuje kształcenie w kierunku, po którym bez problemu otrzymasz pracę na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, piekarz, fryzjer, mechanik, murarz, technolog robót wykończeniowych, elektryk, krawiec).
Możesz również kształcić się dalej.

Wykształcenie i zawód:
Wybierając nasze Technikum lub Liceum otrzymujesz 2 w 1, zdobywasz konkretny, dobry zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.

Kadra:
Profesjonalnie przygotowani nauczyciele każdego ucznia traktują indywidualnie.
Starają się wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom.
Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.

Zajęcia dodatkowe:
W miarę potrzeb nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowują uczniów do konkursów, olimpiad.

Nauczyciele wychowania fizycznego proponują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.

Wychowanie:
Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów.
Dodatkowo w szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Szkolne Radio School i gazeta internetowa, którą współtworzyć będą również uczniowie.
Współpracujemy m.in.: z GOPS, MOPS, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, HDK, Muzeum, hrubieszowskimi bibliotekami, Środowiskowym Domem Samopomocy.
Staramy się, aby nasza młodzież uczestniczyła w kulturze oraz była wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka.

Wyposażenie:
Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 20 000 woluminów. W czytelni możesz zapoznać się z czasopismami lub skorzystać z Internetu.
Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole, umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki.
Sale – językowa i informatyczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy, zapewniające optymalne kształcenie ucznia.
Trzy sale gimnastyczne i siłownia pozwalają młodzieży rozwijać się fizycznie.

Bezpieczeństwo i zdrowie:
Nad bezpieczeństwem w szkole czuwają wszyscy pracownicy szkoły, a zwłaszcza nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw.
Pedagog szkolny pomaga w rozwiązaniu wszelkich problemów.
W gabinecie lekarskim uzyskasz fachową pomoc pielęgniarki szkolnej i lekarza.

Pieniądze:
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Mało tego, wspieramy młodzież mającą trudne warunki materialne w staraniach o uzyskanie pomocy socjalnej z różnych instytucji, a uczniowie z najwyższą średnią w danym typie szkoły otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.

***

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW w roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły www.zs1hrubieszow.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1, ul. Zamojska 18A, 22-500 Hrubieszów, tel. (084) 696-33-38.

Gimnazjalisto ! Pomyśl o swojej przyszłości! Odwiedź nas! Zapraszamy!

Opr.:
ZESPÓŁ DS. PROMOCJI SZKOŁY
ORAZ DANIEL BUCHOWIECKI

zobacz zdjęcia >>