GIMNAZJALISTO!

Czy na pewno dobrze zdecydowałeś o wyborze dalszego kształcenia? Informujemy, że w Zespole Szkół Nr 4 w Hrubieszowie są jeszcze wolne.

Reklamy

Szkoła posiada wolne miejsca w:
– technikum agrobiznesu
– technikum ogrodniczym
– technikum organizacji usług gastronomicznych
oraz w Szkole Policealnej kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu.

Wszystkie kierunki dają pełne kwalifikacje dla osób chcących prowadzić gospodarstwa rolne (przejęcie gospodarstw od osób przechodzących na rentę strukturalną oraz pozyskanie bezzwrotnych pożyczek z funduszy UE).

ZAPRASZAMY!!!