Gminny Przegląd Jasełek

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Jury Przeglądu po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich widowisk postanowiło NAGRODĘ GRAND PRIX przyznać grupie teatralnej z Zespołu Szkół Publicznych Papieża Jana Pawła II z Moniatycz za przekazanie wartościowego przesłania zgodnego z tradycją bożonarodzeniową dla współczesnego świata.

***

Jasełka – jakże wdzięczny i ważny temat w naszej kulturze wokół którego gromadzą się głównie dzieci. Organizacja Gminnego Przeglądu Jasełek to kultywowanie i upowszechnianie bogatych tradycji obrzędowych, daje możliwość prezentacji widowisk związanych z Bożym Narodzeniem, wymianę doświadczeń instruktorów.

W tegorocznym Przeglądzie udział wzięły grupy teatralne ze Szkół Podstawowych z: Mienian, Moniatycz, Husynnego i Publicznej Szkoły Podstawowej z Kobła. Widowiska oceniane były pod kontem właściwego doboru repertuaru, zachowania wierności strojów i sprzętów, kreacji aktorskich, oprawy muzycznej i plastycznej.

Jury Przeglądu po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich widowisk postanowiło:
– NAGRODĘ GRAND PRIX przyznać grupie teatralnej z Zespołu Szkół Publicznych Papieża Jana Pawła II z Moniatycz za przekazanie wartościowego przesłania zgodnego z tradycją bożonarodzeniową dla współczesnego świata,

WYRÓŻNIENIA otrzymały:
– grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Mienianach za radosne i muzykalne przekazanie tradycji bożonarodzeniowych,
– grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Ślipczu za plastyczność i barwność widowiska,
– grupa teatralna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Koble za właściwy dobór kostiumów i rekwizytów w widowisku,
– grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Husynnem za kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach i Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach.

***

Info i foto:
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010