Gocka duma Masłomęcza – publikacja w druku

Masłomęccy Goci we współpracy z prof. Andrzejem Kokowskim przygotowali pierwsze stowarzyszeniowe wydawnictwo. Polsko – angielska publikacja pod szyldem Masłomęckiego Stowarzyszenia „Wioska Gotów”, Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie znajduje się w druku.

Reklamy

Tematycznie zakres książki obejmuje archeologiczne dziedzictwo wybranych miejscowości w regionie hrubieszowskim ze szczególnym uwzględnieniem efektów badań archeologicznych w Masłomęczu i Gródku. Obok prezentacji najciekawszych archeologicznie i historycznie miejsc, wyjątkowo cennych i ciekawych zabytków publikacja dotyczy również obecnie realizowanych przedsięwzięć i projektów bazujących na odkryciach archeologicznych. Przedstawiona została drużyna Gotów masłomęckich jako grupa rekonstrukcyjna powstała przy wsparciu finansowym funduszy Unii Europejskiej oraz aktualny projekt budowy ponadlokalnej marki „Gotania”. W książce część uwagi poświęcono osobom, które swoją postawą na stałe wpisały się w historię badań archeologicznych w Kotlinie Hrubieszowskiej – których działania dały tytuł książce – Gocka duma Masłomęcza. Obok tematyki archeologicznej, historycznej i społecznej przybliżone zostały również wybrane walory przyrodnicze, m.in. wchodzące w skład tzw. Szlaku Gockiego. Każde z ponad 30 omawianych w publikacji zagadnień opatrzone jest bogatą szatą ilustracyjną i fotograficzną. Grupą docelową, do której skierowane będą publikacje będą punkty informacji turystycznej, biblioteki, placówki oświaty, placówki muzealne, siedziby samorządów, instytucje naukowe związane tematycznie z treścią publikacji… oraz indywidualni pasjoanci hrubieszowskiej archeologii.

Patronat medialny – magazym popularnonaukowy Archeologia Żywa 


Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Gminy Hrubieszów dla organizacji pozarządowych

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LeaderProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania