Goście z Włodzimierza Wołyńskiego w hrubieszowskiej Trójce

Od 1995 r. nasze miasto współpracuje z Włodzimierzem Wołyńskim, miastem partnerskim na Ukrainie. Oprócz oficjalnej współpracy prowadzonej przez Miasto jest możliwość współpracy partnerskiej między szkołami, umożliwiającej wzajemne poznanie kultury i historii obu narodów.

Reklamy


Taką inicjatywę podjął Zespół Szkół Miejskich nr 3 i w październiku 2015 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące przygranicznej współpracy międzynarodowej pomiędzy Szkołą im. Olexandra Cinkalovskogo we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie a Zespołem Szkół Miejskich nr 3 Szkołą Podstawową nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubala” i Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie. 

Umowę o współpracy, której celem ma być rozwijanie obustronnych kontaktów w dziedzinie oświaty, turystyki, kultury i sportu, wymiany doświadczeń nauczycieli oraz cykliczne spotkania młodzieży ukraińskiej i polskiej podpisali Dyrektorzy partnerskich szkół Danuta Krawczuk i Olexandr Romanyk.

Pierwszym efektem porozumienia była wizyta naszych rówieśników z graniczącego z nami państwa w naszej szkole. 14 osobowa delegacja gości: ośmiu uczniów wraz z Naczelnikiem Oświaty, Dyrektorem Szkoły i nauczycielami przyjechała do Hrubieszowa 19 listopada br. około godziny 11.00. Spotkanie w szkolnej czytelni rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Krawczuk serdecznie witając przybyłych gości z partnerskiej szkoły oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Szymona Patkowskiego, Przewodniczącą Rady Miasta Annę Świstowską, nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum.

Podczas wspólnego poczęstunku reprezentantka samorządu szkolnego, Justyna Szlonzak, przedstawiła krótką prezentację o naszej szkole. Następnie goście wzięli udział w lekcji fizyki, przygotowanej i poprowadzonej przez Panią Małgorzatę Jasinę. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie naszej szkoły. Goście zainteresowali się wyposażeniem pracowni i opowiadali jak wyglądają lekcje w ich szkole. Po obiedzie, udaliśmy się na zwiedzanie naszego miasta (HDK, cerkiew i muzeum St. Staszica). W końcu nastąpił czas powrotu do szkoły.

Młodzież mimo braku znajomości języka ukraińskiego dobrze się ze sobą porozumiewała. Niewątpliwym walorem edukacyjnym spotkania było też doskonalenie języka angielskiego. Była to niepowtarzalna szansa wykorzystania swoich umiejętności językowych w praktyce. Wymieniliśmy się mailami i wszyscy wyraziliśmy chęć dalszej współpracy. Już prawdopodobnie w grudniu będziemy mogli pojechać do Włodzimierza Wołyńskiego z rewizytą. Jak będzie ona przebiegała, dowiemy się wkrótce ale mamy nadzieję, że to dobry początek na długotrwałą współpracę, dzięki której obie strony wiele się nauczą.


Zdjęcia »info i fot. ZSM nr 3