GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji – bezpłatne szkolenia

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne, Hrubieszowski Dom Kultury oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie zapraszają do udziału w szkoleniach, realizowanych w ramach projektu „GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji”, współfinansowanego przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Reklamy

Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „GotArt – Młodzieżowe Centrum Animacji” Szkolenia skierowane są do grupy 30 osób w wieku 15 – 19 lat, które zostaną przygotowane w zakresie pracy na rzecz społeczeństwa tzw. aktywizacji społeczno – kulturalnej. Udział w projekcie pozwoli im na poznanie zadań jakie stawia przed animatorami partycypacja. Nakreśli obszar organizacji imprez integracyjnych i kulturalnych skierowanych do społeczności lokalnych oraz przygotuje młodych ludzi do roli animatora społecznego.

Celem Głównym Projektu jest utworzenie przestrzeni dla młodzieży na aktywizację i realizację działań kulturalnych i animacyjnych.

Celem dodatkowym jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach projektowych.

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w 5 modułach szkoleniowych oraz będą wspierać działania realizowane w ramach projektu „GotArt – Młodzieżowe Centrum Animacji”.

Zakres tematyczny szkoleń obejmie zagadnienia z tematyki aktywizacji społeczno – kulturalnej.

Szkolenia skierowane są do osób:

–        w wieku od 15 do 19 lat,

–        zamieszkujących teren podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Werbkowice; Gmina Trzeszczany; Gmina Mircze; Gmina Uchanie; Gmina Dołhobyczów Gmina Tyszowce; Gmina Tomaszów Lubelski; Gmina Komarów-Osada)

–        uczestniczących w szkoleniach i innych działaniach związanych z projektem „ GotArt – Młodzieżowe Centrum Animacji” z własnej inicjatywy,

–        mających silną motywację do działania w zakresie animacji partycypacji społecznej.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 14.06.2013r. do godziny 2200 na adres e-mail: hsf.hrubieszow@interia.pl.

Organizator zobowiązuje się do wysłania drogą elektroniczną, potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

Projekt jest realizowany w okresie od maja 2013 do lutego 2014

Wszystkie informacje dotyczące projektu będą umieszczane na stronach:

www.hdk.hrubieszow.info

www.facebook.com/HrubieszowskiDomKultury

 

Regulamin »

Kwestionariusz rekrutacyjny »