GotArt: Plener malarski dla dzieci i młodzieży

GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji, Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne, Hrubieszowski Dom Kultury, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie zapraszają do udziału w Plenerze malarskim dzieci i młodzież (szkoła podstawowa – od 9 r.ż. i gimnazjum) mieszkające na terenie podregionu Gotania.

Reklamy

 

Plener odbędzie się w dniach 26 – 31.08.2013r. na terenie podregionu Gotania (ostateczne miejsce pleneru zostanie podane w późniejszym terminie).

Organizator zabezpiecza noclegi wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały plastyczne. (Nie zwracamy kosztów dojazdu i powrotu dzieci do miejscowości, w której będzie odbywał się plener).

Reklamy

Kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie złożonych dwóch prac plastycznych (format min. A4, technika wykonania dowolna) z umieszczonymi na odwrocie następującymi danymi:

–        Imię i nazwisko dziecka

–        Wiek dziecka,

–        Nr telefonu do prawnego opiekuna dziecka


Prace należy dostarczyć do dnia 14.08.2013r. na adres:

Hrubieszowski Dom Kultury ul. 3 Maja 7; 22-500 Hrubieszów.

nr tel. 84 696 26 15

e-mail hdk.hrubieszow@op.pl

Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka na plener (przekazana telefonicznie na podany kontakt przez opiekuna) w dniu 16.08.2013r.

 

Organizatorzy:
GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji, Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne, Hrubieszowski Dom Kultury, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

 

Plener malarski organizowany jest w ramach projektu GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji, który współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.