Grażyna Temporowicz nowym dyrektorem HDK

20 stycznia rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury, którym została Grażyna Temporowicz.

Reklamy

 

W uzasadnieniu wyboru czytamy:

Oferta złożona przez Panią Grażynę Temporowicz zawierała wszystkie wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a dołączone do oferty dokumenty potwierdziły spełnianie przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Pani Grażyna Temporowicz posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz ponad 30-letni staż pracy w kulturze. Jest choreografem, instruktorem tańca, animatorem kultury, trenerem, pedagogiem i menagerem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

Dołączona autorska pisemna koncepcja programowo – organizacyjna funkcjonowania HDK na okres 5 lat uwzględnia wizję rozwoju placówki, ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz współpracę z innymi podmiotami, a także gospodarowanie środkami budżetowymi jednostki.

Uwzględnia także m.in. planowaną strukturę organizacyjną HDK oraz założenia i plany komunikacyjno – informacyjne budujące wizerunek instytucji i promujące jej działalność. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Panią Grażynę Temporowicz odpowiedniej wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka potwierdziła swoje kwalifikacje oraz doświadczenie w sferze kultury, wykazując się bardzo dobrą znajomością poruszanych zagadnień, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku dyrektora HDK.

 

Pełna informacja o wynikach naboru:

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//6_informacja_o_naborze_dyrektor_HDK.pdf 

 

fot. lubiehrubie.pl

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Konkurs na dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury