Grupa EPL-ED w Parlamencie Europejskim

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów (Grupa EPL-ED) jest jedną z ośmiu politycznych grup w Parlamencie. W jej skład wchodzi 278 Członków Europejskiego Parlamentu, co stanowi około 37 procent całego Parlamentu.

Reklamy

Grupa zrzesza Chrześcijańskich Demokratów, Konserwatystów i inne ugrupowania polityczne centrum i centroprawicy z 27 krajów członkowskich. Przewodniczącym Grupy EPL-ED jest Joseph Daul, poseł w Parlamencie Europejskim.

Jako największa Grupa polityczna w Parlamencie Grupa EPL-ED ma większy wpływ niż jakakolwiek inna na kształtowanie porządku obrad Parlamentu oraz na wyniki głosowania w kluczowych debatach. Jej silną pozycję potwierdza fakt, iż od 1999 r. Grupa EPL-ED ma największy odsetek przegłosowanych projektów na comiesięcznych sesjach plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Wśród priorytetów Frakcji Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów na okres kadencji 2004-2009 można wymienić przede wszystkim promowanie konkurencyjności, która jest niezbędnym warunkiem wydajności gospodarczej. Jednolity rynek wiedzy i rozwój badań naukowych umożliwi Europie przystosowanie się do gospodarki globalnej oraz przyczyni się do osiągnięcia założonych celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych.

Jednocześnie frakcja popiera zrównoważony rozwój, który pozwoli wpłynąć na wszystkie obszary ustawodawstwa, począwszy od polityki ochrony środowiska, regionalnej, poprzez politykę gospodarczą, energii, transportu i rolnictwa, na polityce handlowej skończywszy. Proces ten ma szansę pobudzić rozwój badań naukowych, nowych technologii i dziedzin przemysłu, a tym samym umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy.

Kolejnym celem wyznaczanym przez Grupę EPL-ED jest zwrócenie uwagi na wzrastającą potrzebę bezpieczeństwa, poczynając od bezpieczeństwa na ulicy, poprzez kontrolę granic zewnętrznych, walkę z terroryzmem, kontrolę żywności, aż po zagadnienia gospodarcze: wysokie bezrobocie i zagrożenie upadłością przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw licznym troskom obywateli, Frakcja EPL-ED proponuje szereg inicjatyw zmierzających nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa wewnątrz naszych społeczeństw, lecz również do poprawy ochrony zdrowia i prawnej obywateli.

Zbigniew Zaleski, 27 lipiec 2007 r.