2 grudnia 2023

Gry i zabawy w edukacji – doskonalenie nauczycieli

W dniach: 19 i 22 listopada 2014 roku, w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyły się szkolenia dla nauczycieli o tematyce: „Gry i zabawy w edukacji przedszkolnej”.

Reklamy

 

Szkolenia zorganizowane zostały we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego. Wzięli w nich udział nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy i pedagodzy – łącznie 58 osób z terenu powiatu hrubieszowskiego. Zajęcia przeprowadziła pani Halina Kubarska-Klimek, trener I stopnia, pracownik Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło w Lublinie.

Były to zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy poznali różne rodzaje zabaw: integracyjno-powitalne, rozgrzewające, aktywizujące, a także ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi oraz ćwiczenia grafomotoryczne. Prowadząca omówiła ciekawe gry i ćwiczenia podnoszące energię grupy, zachęcające do działania. Nauczyciele ćwiczyli zabawy na powitanie, np.: „Filiżanka – spodek”, „Rymowanki z imieniem”, „Gdy się rączki spotykają…” i inne. Dowiedzieli się, jak można rozgrzewać dzieci pomysłami z humorem, zadając im interesujące pytania. Wzięli udział w zabawach ruchowych: „Kto, tak, jak ja…”, „Kto ma w domu kota?”. Poznali zabawy ćwiczące koncentrację uwagi i pamięć, np.: zabawa z rozdawaniem i otrzymywaniem kwiatów, zabawy z maskotkami. Wiele radości i pozytywnej energii dostarczyła wszystkim zabawa „Koniki”.

Reklamy

Prowadząca zademonstrowała także zabawy doskonalące poprawność językową, rozwijające wyobraźnię oraz wykorzystujące kinezjologię edukacyjną. Nauczyciele poznali również interesujące zabawy muzyczno-ruchowe, np.: „Księżniczka, zamek, trzęsienie ziemi” i „Muzyczne pomniki”. Osobną grupę stanowiły ćwiczenia grafomotoryczne, z rymowankami – ułatwiające uczenie się wierszyków. Rysowane wierszyki dotyczyły zwierząt, np.: kozy, ślimaka, jeża, czy biedronki.

Podczas warsztatów nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć. Wymienili własne doświadczenia zawodowe. Zapoznali się też z najnowszą literaturą pedagogiczną, dostępną w Bibliotece oraz z ofertą wydawniczą KLANZY.

 

 

Info i fot. BP Hrubieszów