Hala sportowa i nowe boiska w 2010 roku

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Projekt polega na stworzeniu kompleksu obiektów infrastruktury sportowej oraz dodatkowych sal lekcyjnych przy ZS Nr 3 przy ul. Żeromskiego w Hrubieszowie. Przy sprzyjających okolicznościach i braku nieprzewidzianych na etapie projektowania przeszkód, obiekt zostanie oddany do użytkowania już z końcem bieżącego roku.

***

Reklamy

Projekt: „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i boiskami sportowymi przy Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie” złożony przez Powiat Hrubieszowski w ramach RPO Woj. Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa, otrzymał dofinansowanie w kwocie 4 869 611,55 zł uzyskując 85,00 pkt (na 100 możliwych do uzyskania) oraz 29 miejsce na liście rankingowej. Całkowity koszt projektu wynosi 6 087 014,45 zł.

Projekt polega na stworzeniu kompleksu obiektów infrastruktury sportowej oraz dodatkowych sal lekcyjnych przy ZS Nr 3 przy ul. Żeromskiego w Hrubieszowie. Infrastruktura ta może stanowić centrum edukacji sportowej w powiecie hrubieszowskim.

Podstawowym produktem projektu będzie pełnowymiarowa hala sportowa I kondygnacyjna z II kondygnacyjnym łącznikiem łączącym ją z istniejącym budynkiem szkoły. Zaprojektowanie dwóch kondygnacji łącznika umożliwi utworzenie w nim dodatkowych sal lekcyjnych. Arena sportowa w hali pozwoli na rozgrywanie meczów piłki ręcznej ponieważ jej wymiary 40m x 20 m to wymiary boiska do piłki ręcznej. Dodatkowo w celu zwiększenia funkcjonalności zostanie ona wyposażona w ruchomą (rozsuwaną) kurtynę umożliwiającą – w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych – jednoczesne ćwiczenie dwu grupom uczniów. Po przedzieleniu areny kurtyną powstają dwa boiska do koszykówki lub siatkówki. Hala wyposażona będzie również w przenośne, teleskopowe, trzyrzędowe trybuny (szczegółowy zakres projektu przedstawiamy poniżej).

Na zewnątrz powstaną trzy utwardzone boiska: do piłki ręcznej, piłki siatkowej i koszykówki. Wybudowana zostanie także skocznia do skoku w dal wraz z bieżnią oraz parking.

Oprócz wymienionego powyżej dofinansowania z RPO Woj. Lubelskiego w kwocie 4 869 611,55 zł co stanowi 80% wartości inwestycji powiat zapewnił sobie również innego rodzaju środki zewnętrzne na pokrycie części wkładu własnego. Na realizację przedsięwzięcia, dotację w kwocie 900 000,00 zł przyznał Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki. Bardzo łatwo zatem obliczyć, iż inwestycja ta kosztować będzie budżet powiatu jedynie 317 402,90 zł.

Za niewiele ponad 300 tys. zł z lokalnego budżetu powstanie cenny i potrzebny obiekt sportowy do wykorzystania zarówno przez szkołę jak i lokalną społeczność. Przy sprzyjających okolicznościach i braku nieprzewidzianych na etapie projektowania przeszkód obiekt zostanie oddany do użytkowania już z końcem bieżącego roku.

***

Szczegółowy zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie do wykorzystania przez uczniów jak i pozostałych mieszkańców powiatu. W skład kompleksu wchodzi 5 obiektów sportowych:

– Hala gimnastyczna z wielofunkcyjnym budynkiem łączącym ją z istniejącą szkołą, sala I kondygnacyjna z II kondygnacyjnym łącznikiem. Powierzchnia zabudowy – 1650,2 m2. Wymiary zewnętrzne hali sportowej, wynoszą 23,4×45,7m, wymiary areny sportowej 40×20 m; wysokość pomieszczenia- 7.5 m w świetle.

– Boisko do piłki siatkowej – utwardzone, o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z betonu asfaltowego
Powierzchnia zabudowy – 315 m2, wymiary: 9×18 m;

– Boisko do piłki ręcznej – utwardzone o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie z betonu asfaltowego;
Powierzchnia zabudowy – 957,8m2, wymiary 18×40 m;

– Modernizacja istniejącego boiska do piłki koszykowej
Powierzchnia zabudowy – 420 m2, wymiary: 15×28 m;

– Skocznia do skoku w dal – o nawierzchni rozbiegu poliuretanowej, na podbudowie z betonu asfaltowego (część rozbiegu wliczona do powierzchni boiska do piłki ręcznej) Zeskocznia z piaskiem w obudowie drewnianej.
Powierzchnia zabudowy – 70 m2, wymiary 37×2 m.

Na parterze będą mieścić się 3 szatnie:
Zaprojektowano 2 po 27.92 m2 – może z nich korzystać do 30 osób.
Do każdej z szatni przylega umywalnia z 3 umywalkami i 3 prysznicami oraz węzeł sanitarny, w którym mieści się ubikacja i umywalka. Węzły sanitarne są dostępne zarówno od strony szatni, jak i korytarza i po zamknięciu szatni mogą pełnić rolę ubikacji ogólnodostępnych.
Jedna z ubikacji jest dostępna dla osób niepełnosprawnych- wyposażona w pochwyty i armaturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Trzecia szatnia o powierzchni 21.51 m2 jest przewidziana dla ok. 20 osób. Łączy się z węzłem sanitarnym gdzie znajdują się 3 umywalki, 2 prysznice i ustęp.

Boiska wewnątrz hali »

Wizualizacje hali »

***

Info:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010