Halina Kowalczuk – kandydat na Burmistrza Hrubieszowa

Dnia 1.10.2014 r. na hrubieszowskim osiedlu Lipice w restauracji „U Chłopa” spotkała się grupa mieszkańców Hrubieszowa, którzy tworzą Komitet Wyborczy Wyborców „LHR Wspólna Przyszłość”. Na spotkaniu ustalono listę kandydatów na radnych do Rady Miasta Hrubieszowa oraz kandydata na burmistrza mgr Halinę Kowalczuk.

Reklamy


Opracowano również ramowy program, który będzie realizowany po wyborach, gdy kandydaci zostaną radnymi. Program jest godny uwagi i zapewne może się przyczynić do rozwoju naszego miasta.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego Halina Kowalczuk zapewnia, że: KWW „LHR Wspólna Przyszłość” podejmie działania w następujących dziedzinach:

Reklamy

I. Pomoc społeczna i polityka socjalna.

II. Gospodarka.

III. Inwestycje i infrastruktura.

IV. Oświata, kultura, rekreacja i sport.

V. Zarządzanie i współpraca.

 

Hrubieszów to piękne historyczne miasto, które stanie się Perłą Wschodu, gdy mieszkańcy pozwolą na realizację programu KWW „LHR Wspólna Przyszłość”.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców

Haliny Kowalczuk „LHR Wspólna Przyszłość” w trosce o losy Hrubieszowa proponuje!

 

Program do realizacji przez Burmistrza i Radę Miasta:

„Praca – Rozwój – Edukacja”,

„Przedsiębiorczość – Gospodarka – Ekologia”,

„Turystyka – Rekreacja – Sport”.

 

Będziemy starali się zadbać o rozwój gospodarczy miasta i spowodujemy, że:

– ludziom w Hrubieszowie będzie żyło się lepiej i bezpieczniej;

– pozyskamy inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy;

– rozbudujemy infrastrukturę;

– będziemy wspierać lokalnych przedsiębiorców;

– zadbamy o staranną edukację dzieci i promocję kultury;

– wybudujemy place zabaw i właściwie zadbamy o parki;

– wybudujemy ścieżki rowerowe i trasy rekreacyjne;

– wprowadzimy program wykorzystania energii słonecznej;

– wyremontujemy drogi i chodniki, oświetlimy drogę nad tzw. „Huczwostradą”;

– zadbamy o całonocne oświetlenie miasta z energii słonecznej;

– wesprzemy rozwój różnych dyscyplin sportu i klubów sportowych;

– w miarę pozyskanych środków wybudujemy krytą pływalnię z kręgielnią, kąpielisko oraz przebudujemy boisko szkolne przy ZSM nr 2;

– wprowadzimy do obrad Rady Miasta stały punkt (30 minut) dla mieszkańców i będziemy przedstawiali sprawozdania, co roku z wykonanych działań;

– wprowadzimy konsultacje obywatelskie w dzielnicach miasta z burmistrzem i radnymi przed uchwaleniem budżetu;

– zadbamy o przyjazną atmosferę w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i uczciwe zasady zatrudniania na nowych miejscach pracy;

– pozyskanie środków na wsparcie ludzi długotrwale poszukujących pracy.

 

Wygra Hrubieszów i każdy Hrubieszowianin, gdy będzie realizowany program KWW Haliny Kowalczuk „LHR Wspólna Przyszłość”.

 

 

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego

„LHR Wspólna Przyszłość”

mgr Halina Kowalczuk