Halowe Mistrzostwa Powiatu LA

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

2 lutego w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostaną rozegrane doroczne zawody Halowych Mistrzostw Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce.

***

Regulamin
Halowych Otwartych Mistrzostw Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce na rok 2010

1.Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, HOSiR Hrubieszów, MKS „Unia” Hrubieszów

2.Cel imprezy
– wyłonienie mistrzów halowych Powiatu Hrubieszowskiego w kategoriach indywidualnych i drużynowych,
– popularyzacja lekkiej atletyki.

3.Termin i miejsce:
02.02.2010 r. (wtorek), godzina 09:00 Hala HOSiR Hrubieszów

4.Kategorie wiekowe i konkurencje:

• 1993 i starsze (dziewczęta) – 45m, 45ppł, 5okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie, rzut piłką lekarską 4kg, skok wzwyż

• 1993 i starsi(chłopcy) – 45m, 45ppł, 5okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie, rzut piłką lekarską 4kg, skok wzwyż

• 1996 – 1994 Dziewczęta i chłopcy – jw.

• 1997 i młodsze dziewczęta, 45m, 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie, rzut piłką lekarską 3kg, skok wzwyż

• 1997 i młodsi chłopcy, 45m, 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie, rzut piłką lekarską 3kg, skok wzwyż

5. Zgłoszenia
– do zawodów każda szkoła ma prawo zgłosić po 2 zawodników/zawodniczki w każdej konkurencji /sztafety – 4 osoby/. Zgłoszenia do dnia 01.02.2010 r. przyjmowane będą w HOSiR Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2 lub na numer /fax 084 696 23 81/, wzór zgłoszenia w załączeniu.

6. Kolejność startów
– szkoły ponadgimnazjalne rocznik 1993 i starsi /Dz. i Chł./ od godz. 09.00
– gimnazja roczniki 1996 – 94 /Dz. i Chł./ od godz. 10.30
– szkoły podstawowe rocznik 1997 i młodsi /Dz. i Chł./ od godz. 12.00

7. Punktacja:
I m. – 12pkt, II – 9pkt, III – 7pkt, IV – 5pkt, V – 4pkt, VI – 3 pkt, VII – 2 pkt, VIII – 1 pkt.

8. Nagrody
– Indywidualnie: za miejsca I – III dyplomy
– drużynowo: I miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – puchary, I – III miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – dyplomy

Wszystkie nagrody funduje Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Kolejność rozgrywanych konkurencji:

• 45m ppł Ch – serie na czas wzwyż Dz. p.lek.Chł
• 45m ppł Dz – serie na czas
• 45m Dz. eliminacje
• 45m Chł. Eliminacje
• 45m Dz. finał
• 45m Chł. finał wzwyż Chł. p.lek.Dz.
• 5 okrążeń Dz. serie na czas
• 5 okrążeń Chł. serie na czas
• 4×1 okrążeń Chł. serie na czas
• 4×1 okrążeń Dz. serie na czas

Każdy zawodnik ma prawo udziału w 1 konkurencji + sztafeta. W biegu 45 m do finału wchodzi 4 zawodników z najlepszymi wynikami w poszczególnych kategoriach wiekowych. W pozostałych konkurencjach miejsca zostaną ustalone na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych seriach.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych, godziny startów mogą ulec zmianie.

9. Postanowienie końcowe: Koszty przejazdów na zawody pokrywają instytucje zgłaszające. Obowiązek ubezpieczenia uczestników zawodów spoczywa na instytucjach delegujących. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

Organizatorzy

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010