2 grudnia 2023

Halowe mistrzostwa ZOZPN

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

7 lutego 2010 r. o godz. 9:00 w hali HOSiR rozpocznie się turniej eliminacyjny powiatu hrubieszowskiego XVIII Otwartych Okręgowych Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Seniorów.

***

Reklamy

XVIII
OTWARTE OKRĘGOWE MISTRZOSTWA
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW

Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej podaje terminy i miejsca rozegrania eliminacji do turnieju finałowego:

Powiat Tomaszowski:
06 lutego (sobota) godz. 9:00 – hala sportowa Zespołu Szkół Nr 1 im. Głowackiego (ogólniak) w Tomaszowie Lubelskim.

Powiat Biłgorajski:
06 lutego (sobota) godz. 9:00 i 07 lutego (niedziela) – godz. 12:00 hala sportowa Zespołu Szkół w Księżpolu w Księżpolu.

Powiat Hrubieszowski:
07 lutego (niedziela) – godz. 09:00 hala sportowa HOSiR w Hrubieszowie.

Wstępny termin eliminacji w powiecie zamojskim to 20/21 lutego br.

Zaproszone zespoły w powiecie hrubieszowskim:
Kresy Dołhobyczów
Huragan Hrubieszów
Unia Hrubieszów
GLKS Jarosławiec
Andoria Mircze
Płomień-Spartan Nieledew
Altus Szychowice
Kryształ Werbkowice

Ze sportowym pozdrowieniem
Sekretarz Biura ZOZPN
/-/ mgr Andrzej Swacha

***

R E G U L A M I N
XVIII OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW
ELIMINACJE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

1. Organizator :
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MKS „Unia” Hrubieszów

2. Cel turnieju:
– wyłonienie dwóch drużyn do finału Okręgowego ZOZPN,
– popularyzacja piłki nożnej,
– konfrontacja zespołów,
– integracja środowiska piłkarskiego w powiecie hrubieszowskim.

3. Miejsce i termin:
Hrubieszów hala HOSiR ul. Ciesielczuka 2; 07 lutego (niedziela) 2010 r. godz. 9:00
Ostateczny termin zgłaszania drużyn upływa dnia 04.02.2009 r. (czwartek)
Zgłoszenia prosimy kierować na numer HOSiR tel/fax. 84 696-23-81

4. Miejsce i termin turnieju finałowego Okręgowego:
Drużyny zostaną powiadomione odrębną informacją.

5. Uczestnictwo:
W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone w ZOZPN, oraz niezgłoszone.
W zespołach zgłoszonych w ZOZPN muszą występować tylko i wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w swoim klubie w sezonie 2009/2010;
wyjątek: gdy drużyna testuje nowych zawodników (maksymalnie dwóch).
W zespołach niezgłoszonych w ZOZPN muszą występować zawodnicy niezarejestrowani na sezon 2009/2010 r. w ZOZPN. Nie ma obowiązku grania młodzieżowców. Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat.
Klub może wystawić jedną drużynę. W przypadku małej ilości drużyn można będzie zgłosić więcej zespołów.
Klub, który potwierdzi uczestnictwo, a nie stawi się na turniej bez uzasadnionych przyczyn nie zostanie dopuszczony do Mistrzostw w roku następnym.

6. System rozgrywek :
Zostanie podany na odprawie technicznej i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. Czas gry ( również uzależniony od ilości uczestników ) będzie wynosił 2 x 10’ lub 15’ ciągłej gry bez zmiany stron. Ostateczny czas gry zależy od organizatora.
Do finału awansują po dwa zespoły z powiatu.
W turnieju finałowym zespoły grają w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. W turnieju finałowym czas gry wynosi 2 x 10’.
Zawody będą rozgrywane piłką do gry na hali nr 4 (niskoodbijająca się).

7. Zgłoszenia :
Zespoły przystępujące do turnieju muszą posiadać zbiorczą listę potwierdzoną przez lekarza ( jest to jednym z warunków dopuszczenia do turnieju, ewentualnie aktualne karty zdrowia ). Lista wraz z badaniami musi być dostarczona przed turniejem do Organizatora.

8. Sprawy finansowe :
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. Drużyny przyjeżdżają na własny koszt. Obowiązuje wpisowe dla zespołów zrzeszonych w ZOZPN w wysokości 150 zł od zespołu. Dla zespołów niezgłoszonych w ZOZPN obowiązuje wpisowe 250 zł od zespołu.
Wpisowe dotyczy tylko eliminacji w rejonach.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wpłata gotówkowa wpisowego do przedstawiciela Organizatora przed rozpoczęciem turnieju.

9. Ubezpieczenia :
Kluby ubezpieczają drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

10. Nagrody :
W kwalifikacjach za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują puchary i dyplomy.
Prowadzona będzie również klasyfikacja na króla strzelców, najlepszego bramkarza i zawodnika.

11. Sprawy sporne:
Wszelkie kwestie sporne, które nie są ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATORZY

***

I. PRZEPISY GRY:

Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem:
– ilość zawodników 5 (4 + bramkarz ), dopuszcza się dowolną liczbę zawodników rezerwowych; – zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian-jeżeli zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko zanim opuści je schodzący partner sędzia udzieli mu kary 1min.;
– minimalny czas gry 1×15 minut bez zmiany stron, drużyna gospodarzy zajmuje połowę po stronie zegara, drużyna gości rozpoczyna spotkanie, ostateczny czas gry ustala organizator;
– zawody rozgrywane są piłkami nr 4;
– bramki 5 m x 2 m; – rzut z autu wykonuje się nogą z miejsca wyjścia piłki za boisko z linii lub z poza boiska( bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki;
– obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem – karany rzutem wolnym bezpośrednim, a w polu karnym rzutem karnym ( wyjątek: bramkarz we własnym polu karnym może atakować piłkę w sposób zgodny z przepisami; – rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramkowej; – bramkarz może wznawiać grę ręką lub nogą; – bramka zdobyta bezpośrednio po odbiciu piłki od sufitu lub innej przeszkody nie zostanie uznana; – odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy rzutu lub wrzutu 3 metry; – przepis o spalonym nie obowiązuje;
– uderzenie piłki o sufit lub inną przeszkodę powoduje wrzut z autu dla przeciwnika; – “gra na czas” będzie karana karami indywidualnymi;
– nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu karane jest 1 minutową karą;
– kary indywidualne:
– 1 minuty
– 2 minuty
– czerwona kartka
– na miejsce ukaranego czerwoną kartką, drużynie nie przysługuje prawo wprowadzenia do gry drugiego zawodnika
-zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może uczestniczyć w kolejnym meczu swojego zespołu; – nie ma obowiązku grania młodzieżowców; – obowiązuje obuwie do gry na hali.

II. PUNKTACJA:
W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów /3 za zwycięstwo, l za remis, 0 za porażkę /.

III. O KOLEJNOŚCI MIEJSC DECYDUJE:
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów, o zajętym miejscu decydują:
a/ liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b/ przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między z dobytymi i straconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c/ przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,
d/ przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek,
e/ przy dalszej równości, sędzia zarządzi po 3 rzuty karne.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010