Harcerze Hufca ZHP Hrubieszów na Ogólnopolskiej Zbiórce Alertu Pamięci w Warszawie

27-28 września harcerze i harcerki Hufca ZHP Hrubieszów uczestniczyli w uroczystościach 80 rocznicy przejścia ZHP do konspiracji i rozpoczęcia działalności pod kryptonimem „Szare Szeregi”.

Reklamy

 

Podczas Mszy Św., która została odprawiona w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego, harcerze z Horodła i Hrubieszowa: Aleksandra Gołębiowska, Patryk Waszyński, Agnieszka Borsukiewicz, Zuzanna Olszak, pełnili służbę w Poczcie Sztandarowym Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Natomiast w sobotę, w trakcie uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie, harcerka „Samarytanka” z 2 WDH z Horodła, Julia Papierz odebrała z rąk Naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad oraz Przewodniczącego Związku „Szarych Szeregów” Druha Andrzeja Marazka, przesłanie „Szarych Szeregów”, skierowane do młodego pokolenia harcerzy.

Podczas Alertu, harcerze odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i uczestniczyli w gwiaździstej Grze Miejskiej „Szlakiem Pamięci Szarych Szeregów”, dzięki której poznali miejsca pamięci, związane z działalnością pierwszych drużyn harcerskich, m.in. Stare Miasto i Śródmieście, dzielnicę Wola oraz Cmentarz Wojenny, na którym spoczywają harcerze z batalionów „Zośka” i „Parasol”.

Udział w takich spotkaniach to niezwykle cenne i inspirujące doświadczenie dla młodego człowieka. Daje harcerkom i harcerzom możliwość pełnienia służby i uczestniczenia w żywej lekcji historii. Jest także dowodem wierności ideałom, za które byli gotowi poświęcić swoje życie druhny i druhowie z Szarych Szeregów. Jest to niewątpliwie wielkie przeżycie, które zapadnie na długo w ich pamięci.

 

(info i fot. Hufiec ZHP Hrubieszów)