Hej kolęda, kolęda!!!

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Ostatni dzień nauki w 2008 roku upłynął w Staszicu w bardzo świątecznej atmosferze. Wszystkie klasy zorganizowały ze swoimi wychowawcami spotkania opłatkowe – były życzenia, kolędy, a stoły uginały się od tradycyjnych wigilijnych smakołyków.

Szczególne wzruszenie towarzyszyło klasom maturalnym i trzecim klasom gimnazjalnym, bo to przecież ich ostatnie takie spotkania.

Uczniowie klas: IIIag, IIIbg, IIcg oraz IIE liceum pod kierunkiem ks. Waldemara przygotowali piękne jasełka.

tekst i foto
ZS nr 2 w Hrubieszowie

zdjęcia >>

Hrubieszow 2008-12-27