Historia mojej małej Ojczyzny

HrubieszówZamość

Reklamy

W dniu 4 czerwca br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie i rozstrzygnięcie zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość I Konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Informujemy, iż do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz te spośród szkół podstawowych, które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość.

Reklamy

Zasadniczymi celami konkursu było m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy np. zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. W pierwszej jego części Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez Dyrektorów szkół do dnia 1 lutego br. miały dokonać oceny prac konkursowych, uwzględniając m.in. poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu, kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie, kompozycję i język pracy. Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego.

Do drugiego etapu zgłosiło się 13 szkół, które były reprezentowane przez 23 uczniów. W kategorii szkół podstawowych: SP im. M. Kopernika w Wiszniowie, SP im. AK w Kaczórkach; w kategorii szkół gimnazjalnych: Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych, Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, Gimnazjum im. Ks. St. Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie, Zespół Szkół w Michalowie- Publiczne Gimnazjum; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Katolickie LO im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju; Zespół Szkół Ekonomicznych im. AK w Tarnogrodzie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju; Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu. Jedna z prac została zgłoszona przez Proboszcza Parafii pw. Trójcy Św. w Starym Dzikowie ks. Piotra Podbornego.

Dnia 24 maja br. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach zebrała się komisja konkursu w składzie: Przewodniczący komisji- Sławomir Zawiślak-Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość; członkowie: Pani Monika Żur –starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, Pani Renata Krzesińska- nauczyciel historii w LO im. ONZ w Biłgoraju, Pan Andrzej Baran- nauczyciel historii SP w Wiszniowie, Pani Elżbieta Zub- nauczyciel historii SP w Kaczórkach; Przedstawiciele Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość: por. Czesława Lesiuk, mjr. Szczepan Mateja, kpt. Tadeusz Kopeć, kpt. Stanisław Mazur , kpt. Michał Kręglicki, por. Marian Petryk.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursu Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy postanowiła przyznać, w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Agata Kwika, SP im. AK w Kaczórkach, opiekunki: Jadwiga Gałka, Elżbieta Zub
II miejsce – Paweł Banachewicz, SP im. M. Kopernika w Wiszniowie, opiekun: Andrzej Baran
III miejsce – Marta Śmiałek, SP im. AK w Kaczórkach, opiekunki: Jadwiga Gałka, Elżbieta Zub

Wyróżnienia:
– Paulina Mielniczuk – SP im. M. Kopernika w Wiszniowie, opiekun: Andrzej Baran
– Patrycja Kościńska – SP im. AK w Kaczórkach, opiekunki: Jadwiga Gałka, Elżbieta Zub

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano:
I miejsce – Karolina Tyszka, Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, opiekun: Anna Klech
II miejsce – Marta Mołdoch, Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie, opiekun, Anna Szozda
III miejsce – Ada Dorosz – Zespół Szkół w Michalowie Publiczne Gimnazjum, opiekun: Anna Bojarska

Wyróżnienia:
– Anna Wrzyszcz, Gimnazjum im. Ks. St. Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, opiekun: Andrzej Kuśmierczuk
– Karolina Pysiewicz, Agnieszka Ludowska, Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych, opiekun: Elżbieta Klimko
– Monika Pańczyk, Zespół Szkół w Michalowie Publiczne Gimnazjum, opiekun: Anna Bojarska
– Sebastian Pop, Zespół Szkół w Michalowie Publiczne Gimnazjum, opiekun: Anna Bojarska

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano:
I miejsce – Aleksandra Adamowicz, Paweł Kurzyna, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju, opiekunki: Dorota Kleban, Renata Krzesińska
II miejsce – Kamil Okapiec, Zespół Szkół Ekonomicznych im. AK w Tarnogrodzie, opiekun: Katarzyna Skubisz
III miejsce – Magdalena Stasiewicz, Katolickie LO im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, opiekun: Kinga Birut-Solak

Wyróżnienia:
– Piotr Bordzań, Katolickie LO im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, opiekun: Kinga Birut-Solak
– Magdalena Marcola, Anna Bilska, Katarzyna Kuśmierz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu, opiekunki: Barbara Poliszuk, Marta Halinowska
– Grzegorz Sobczyszyn, zgłoszony przez Proboszcza Parafii pw. Trójcy Św. w Starym Dzikowie ks. Piotr Podbornego
– Mikołaj Sajewski, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, opiekun: dr Adam Balicki

Uroczystość rozpoczęła się zebraniem uczestników konkursu, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości przed pomnikiem Żołnierzy Zamojskiego Inspektoratu AK. Odśpiewano hymn państwowy, po uczczeniu minutą ciszy poległych i zmarłych żołnierzy AK, delegacje weteranów oraz młodzież reprezentująca uczestników konkursu złożyli wiązanki kwiatów. Następnie zebrani przeszli do siedziby Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, gdzie przewidziano dalszą część uroczystości: m.in. wystąpienie Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Sławomira Zawiślaka, zaproszonych Gości, część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Kaczórkach, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom.

W uroczystości rozstrzygnięcia konkursu uczestniczyli J.E. Ks. Biskup dr Wacław Depo, Ks. dr Mariusz Trojanowski- sekretarz Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Ks. Infułat Franciszek Greniuk, zaproszeni przedstawiciele organizacji niepodległościowych, członkowie Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość, delegacje kół wraz z pocztami sztandarowymi. Przybyli: Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH w Zamościu, Pan Edward Zubrzycki, Prezes Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska, Pani Mieczysława Bełz, Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Pani Janina Kalinowska.

Podziękowanie za objęcie patronatu honorowego oraz pomoc w realizacji konkursu otrzymał J.E. Ks. Biskup Wacław Depo Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z podjęcia przez ŚZŻAK Okręg Zamość nowej formuły pracy, jaką jest organizacja w/w konkursu . Podkreślił wagę pielęgnowania pamięci historycznej i tradycji narodu polskiego. Stosowne podziękowania w formie dyplomów otrzymały również Dyrekcje szkół laureatów konkursu, nauczyciele nagrodzonych i wyróżnionych uczniów za przygotowanie do konkursu. Dyplomy i nagrody (zgodnie z decyzją komisji konkursowej) otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Zdobywcy pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach otrzymali z rąk weteranów drukarki do zdjęć Canon Selphy 780 oraz fotoramki FudjiFilm, zdobywcy drugich miejsc aparaty fotograficzne Nikon L21, za trzecie miejsce uczniowie otrzymali aparaty fotograficzne Kodak C140. Wszystkim wyróżnionym wręczono fotoramki. Uczennica Zespołu Szkół w Michalowie-Gimnazjum Publiczne, Ada Dorosz, decyzją fundatora nagrody specjalnej Ks. Infułata Franciszka Greniuka, otrzymała dyktafon Olympus US-560. Ks. Profesor także otrzymał podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu w formie okolicznościowego dyplomu.

W czasie swojego wystąpienia Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak podkreślił z zadowoleniem liczny udział młodzieży w I konkursie organizowanym przez Związek m.in. jako kolejny dobrowolny element skutecznej realizacji podpisanej dnia 6.04.2009r. przez ŚZŻAK Okręg Zamość umowy o współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty. Podziękował Kuratorium za pomoc w rozpropagowaniu konkursu w szkołach. Podkreślił, że liczy na współpracę z kuratorium w zakresie nowej formuły pracy zakładanej przez Związek, tj. tworzenia w szkołach klubów historycznych AK. Witając wszystkich obecnych, dziękując za ich przybycie uświetniające uroczystość rozstrzygnięcia konkursu, podziękował wszystkim za wsparcie i pomoc. W imieniu weteranów –członków Związku i własnym podziękował także sponsorom, którzy wsparli ideę konkursu i umożliwili zakup nagród dla wszystkich uczestników.

Sponsorami konkursu byli:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny LHS Sp. z o.o. Pan Zbigniew Tracichleb,
Prezes Zarządu PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., Pan Jarosław Muda,
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. , Pan
Piotr Boratyn,
Prezes Zarządu Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik”, Pani Maria Wawrzaszek-Gruszka,
Prezes Zarządu Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., Pan Jan Szymanik,
Prezes Euro-Car Sp. z o.o. Autoryzowanego Dealera Renault w Zamościu, Pan Zdzisław Wilkos,
Były Prezes Zakładu Ceramiki Budowlanej Markowicze S.A., Pan Tadeusz Kuna.

Podziękowania złożono także mediom, które wsparły ideę konkursu poprzez publiczną informację o jego ustanowieniu. W serdecznych słowach podziękowania otrzymali także opiekunowie dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursie oraz Dyrekcje szkół. Jak podkreślono, bez ich zaangażowania nie byłoby tak dużego zainteresowania konkursem oraz prace nie miałyby tak wysokiego poziomu merytorycznego. Dyplomy z podziękowaniem za pomoc techniczną w organizacji konkursu przyznano także Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Panu Wiesławowi Monachowskiemu i Pani Ewie Bakun, nauczycielowi historii w tej szkole.

Dziękując uczestnikom konkursu i osobom wspierającym, uczniom Szkoły Podstawowej im. AK w Kaczórkach, którzy przygotowali piękną część artystyczną, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość w imieniu Prezydium Zarządu zaprosił do udziału w kolejnej przyszłorocznej edycji konkursu. Po ceremonii rozdania nagród i dyplomów wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który stanowiły wyroby ciastkarskie firmy Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu.

Z poważaniem
Sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość