HOSiR: Usuwający się brzeg Huczwy odbudowany

Zniszczony przez bobry i osuwający się brzeg Huczwy oraz ogrodzenie HOSiR od strony rzeki zostały odbudowane. Do naprawy pozostało jeszcze tylko kilkadziesiąt metrów uszkodzonej nawierzchni asfaltowej alejki, łączącej wejście na stadion od ul. Ciesielczuka z parkiem przy ul. Żeromskiego.

Reklamy

 

Na wniosek MKS „Unia” i HOSiR pierwsze oględziny osuwającego się brzegu rzeki Huczwy na odcinku przebiegającym przez teren stadionu miejskiego odbyły się 27 maja br. W ich wyniku oraz w wyniku interwencji Burmistrza Miasta w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, zarząd tej instytucji przyjął do realizacji zadanie naprawy brzegu w trybie postępowania kryzysowego.

Efektem tego było, że na spotkaniu zorganizowanym u Burmistrza Miasta w dniu 24 lipca br. w którym uczestniczyli przedstawiciele WZ MiUW oraz HOSiR, WZ MiUW zaprezentował już dokumentację techniczną tego przedsięwzięcia oraz kosztorys zadania, a także poinformował o przygotowywanym przetargu, którego zadaniem będzie wyłonienie wykonawcy tych robót.

Wykonawca robót został wyłoniony przez WZ MiUW na początku m-ca września br. a w dniu 11 października br. przystąpił do wykonawstwa zadania, które łącznie z odbudową ogrodzenia HOSiR i naprawą alejki mają być zakończone do 30 listopada br.źródło i fot. mksuniahrubieszow.pl