Hrubieszów: 10 budek lęgowych od zakładu karnego

Przedstawiciele hrubieszowskiego zakładu karnego przekazali miastu Hrubieszów 10 budek lęgowych dla ptaków.

Reklamy

Zakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” działająca przy Zakładzie Karnym w Hrubieszowie wraz z dyrektorem mjr. Sławomirem Stańczukiem przekazała na ręce burmistrz Marty Majewskiej 10 budek lęgowych.

Akcja, którą zapoczątkowały związki „Solidarność” ma na celu propagowanie ekologicznych działań, które mają pozytywny wpływ na bioróżnorodność owadów i zwierząt. Stanowi to alternatywę dla chemicznych środków m.in. w walce z komarami oraz rozpowszechnienie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Reklamy

info i fot. ZK w Hrubieszowie