Hrubieszów: 150 tys. dofinansowania na remont Muzeum

Remont siedziby Muzeum im. ks St. Staszica w Hrubieszowie, który poprawi warunki funkcjonowania instytucji to podstawowy cel projektu, który otrzyma dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Reklamy

 

Całkowita wartość inwestycji przekracza 300 000,00 zł a remont rozpocznie się jeszcze tego roku. W ramach realizacji  I etapu projektu remont będzie obejmował naprawę dachu i stropodachu.

Stan techniczny Dworku Du Chateau wymaga niezwłocznego podjęcia prac remontowo- konserwatorskich. Najpilniejszą kwestią w ramach koniecznych prac jest zabezpieczenie pokrycia dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem oraz przeprowadzenie termomodernizacji stropodachu. Istniejący dach posiada nieszczelności w pobliżu kominów oraz poważne uszkodzenia systemu rynnowego.

W części płd. wsch. dach posiada niski spadek,  blacha ułożona na nierównym deskowaniu sprzyja deformacjom powodującym zastoiny i przecieki. Stropodach taras posiada liczne ubytki papy, które powodują że woda dostaje się pod izolację. Stan gzymsów, ścian pomieszczeń poniżej tarasu świadczy o nieskutecznym działaniu izolacji i odprowadzaniu wody opadowej.

Zabytkowy Dwór Du Chateau stanowi kulturalną i turystyczną wizytówkę regionu hrubieszowskiego, mieści siedzibę Muzeum im. Ks. St. Staszica, jedynej w powiecie hrubieszowskiej placówki muzealnej, Biblioteki  i Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

Zadanie ma na celu zabezpieczenie i zachowanie zabytku poprzez niezbędny  remont dachu i stropodachu. Planowane działania pozwolą na zwiększenie atrakcyjności zabytku, polepszając jednocześnie warunki  dla przechowywania oraz prezentowania eksponatów muzealnych a także księgozbioru biblioteki.

Dodatkowo remont pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania budynku, jak również poprawi bezpieczeństwo w sąsiedztwie budynku w okresie zimowym. Dwór Du Chateau jest naturalnym „opakowaniem” dla prezentacji potencjału dziedzictwa kulturowego Ziemi Hrubieszowskiej od archeologii, poprzez kulturę ludową do historii najnowszej. Realizacja projektu umożliwi właściwe warunki prowadzenia statutowej działalności placówki.

W późniejszych etapach planowany jest remont elewacji budynku, malowanie wnętrz  oraz remont stolarki okiennej i drzwiowej. Następnie remont piwnic obiektu a także opasek, zabruków, tarasu ziemnego, schodów oraz odnowienie  ogrodzenia.

 

 

źróło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie