Hrubieszów: 2 Pułk Strzelców Konnych, w zbiorach hrubieszowskiego muzeum

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wniosek na wydanie katalogu kolekcji muzealiów – 2 Pułk Strzelców Konnych, w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica.

Reklamy

 

Publikacja ukaże się w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, nazwa własna zadania Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku. Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym. Muzeum na realizację zadania w roku 2020 otrzymało dotację w kwocie 41.000 zł.

Wydanie katalogu pozwoli zaprezentować po raz pierwszy wyjątkową kolekcję, tworzoną niemal od momentu powstania muzeum. W większości są to muzealia dotychczas nie publikowane. W skład kolekcji wchodzą m.in. zdjęcia, dokumenty i militaria.

Publikacja katalogu umożliwi także uczczenie setnej rocznicy powstania 2 Pułku Strzelców Konnych, który odegrał szczególną rolę w walce o niepodległość Polski oraz zajmuje znaczące miejsce w świadomości społecznej mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej.

W ramach realizacji zadania, oprócz publikacji katalogu, planowana jest również wystawa, na której zostanie zaprezentowana kolekcja. Otwarcie wystawy przewidziane jest w trakcie spotkania promocyjnego katalogu.

Katalog będzie dystrybuowany nieodpłatnie, a na stronie internetowej muzeum zostanie zamieszczona jego wersja w postaci pdf, do bezpłatnego pobrania.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu i realizację zadania jest dr Justyna Wojtiuk, kustosz dyplomowany w dziale historycznym z numizmatyką Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

 

info, grafika: Muzeum im. Staszica w Hrubieszowie