Hrubieszów: 25 lat Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau

7 czerwca 1994 roku, 25 lat temu została powołana w Hrubieszowie Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau.

Reklamy

 

Powstała z inicjatywy profesora Stefana Du Chateau, wielkiego społecznika, architekta, artysty i kolekcjonera  związanego z ziemią  hrubieszowską .

Fundacja w swoim założeniu stawiała sobie za cel krzewienie przyjaźni polsko – francuskiej, aktywizowanie ludzi kultury ,  prezentowanie dorobku profesora , architektonicznego i  malarskiego oraz kolekcji  zgromadzonych przez profesora i  przekazanych do Hrubieszowa. Aby Fundacja mogła się rozwijać i prowadzić swoja działalność fundator przekazał na ten cel miliard ówczesnych złotych.

Fundacja posiada Radę Honorową na czele której  do swojej śmierci w 1999 roku stał sam fundator oraz zarząd którego pierwszym prezesem był Marian Pawlak. Siedzibą Fundacji był dawny Syndykat. Zakupiony przez profesora i oddany społeczeństwu Hrubieszowa.

Jubileusz 25-lecia  działalności Fundacji to czas pewnych podsumowań i refleksji. Śmierć fundatorów, zmiany personalne w zarządzie i Radzie Fundacji, organizacja uroczystości i jubileuszy, przez ten czas wydarzyło się wiele.

Rok Jubileuszowy to już inna Fundacja. Obecny Zarząd powołany w 2017 roku, z braku funduszy na koncie i możliwości jakiejkolwiek działalności gospodarczej, został zmuszony do przejścia Fundacji na opcję Organizacji Pożytku Publicznego.

Mamy nadzieję, że w nowym, odnowionym pomieszczeniu, pozostającym do dyspozycji Fundacji,  będzie można wyeksponować uszczuploną spuściznę po zbiorach Profesora Stefana Du Chateau, tj. numizmaty, ryciny, obrazy, narzędzia rolnicze, przybory kreślarskie itp. oraz zasobną bibliotekę.

Zarząd Fundacji, chcąc upamiętnić jubileusz powstania Fundacji i 20 rocznicę śmierci profesora, organizuje mini konferencję naukową pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej oraz patronatem naukowym Państwowej Akademii Nauk. Uroczystości odbędą się w październiku tego roku.

Zachęcamy do zapoznania się z osobą profesora Stefana Du Chateau oraz jego dorobkiem.

Wszystkich zainteresowanym wsparciem naszej działalności jako OPP informujemy, że wpłaty 1% podatku można realizować na nr KRS 0000240291, a ew. doraźne datki finansowe na konto nr 44 1020 5356 0000 1502 0046 4172 z dopiskiem „Darowizna na OPP”.

 

Zarząd Fundacji