Hrubieszów: 38 laptopów dla hrubieszowskich uczniów

16 kwietnia do Starostwa Powiatowego trafiło 3️8 laptopów, które zostaną przekazane szkołom prowadzonym przez Powiat Hrubieszowski.

Reklamy

 

Powiat Hrubieszowski zakupił ze środków Unii Europejskiej 3️8 laptopów wraz z oprogramowaniem, na kwotę 79 598,22 zł, które zostaną przekazane szkołom prowadzonym przez powiat.

 

Komputery otrzymają:

– Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie,

– I Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

– II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie,

– Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie,

– Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie,

– Branżowa Szkoła Specjalna I st. w SOSW w Hrubieszowie.

 

Zakup został finansowany w 100 procentach ze środku Unii Europejskiej, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, a dotyczy wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

16 kwietnia, laptopy trafiły już do starostwa, gdzie są przygotowywane do przekazania dyrektorom szkół. Trafią do uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do nauki zdalnej. 

Po zakończeniu projektu sprzęt pozostanie w szkołach.

 

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie