Hrubieszów: 40 lat temu w TRH

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie znane jest ze swojej działalności na rzecz swojego regionu w kraju i za granicą. Swoją pozycję budowało przez wiele lat – poniżej co nieco z życia tego zacnego Towarzystwa w roku 1973.

Reklamy


Z życia Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (TRH)

– 40 lat temu

 

IX Zarząd wybrany 29 X 1972 r.

Wincenty Piątak – przewodniczący,

Piotr Kisielewicz – z-ca,

Mieczysław Sas II z-ca,

Władysław Kossowski – sekretarz,

Czesław Tylus – skarbnik,

członkowie:

Zygmunt Drewnik,

Jan Gurba,

Edward Łoś,

Franciszek Malicki,

Mieczysław Sawczuk (przew. Sekcji lubelskiej);

 

Komisja Rewizyjna:

Aleksander Woźnica – przewodniczący,

Magdalena Smoluch

i Jan Sudoł – członkowie,

 

Sąd Koleżeński:

Ludomir Kawarski – przewodniczący,

Tadeusz Sagadyn

i Aleksandra Starzyk – członkowie

 


Kalendarium

 

1973 – 16.06. zaczął się Czwarty Plener Plastyczny, który trwał cztery dni. Oczywiście, po zakończeniu zaprezentowano wystawę, z którą zapoznali się mieszkańcy Hrubieszowa i powiatu.

 

1973 – Zorganizowano Seminarium poświęcone Romanowi Tuszowskiemu, w którym udział wzięli: prof. Andrzej Kołaczkowski, Józef Tuszowski, Zarząd TRH oraz mieszkańcy Hrubieszowa.

 

1973 – 21 IX odbył się Konkurs Kopernikowski zorganizowany dla Hrubieszowskich Twórców Ludowych, najlepsze prace wykonali:

Jan Pyra z Czerniczyna,

Edward Jezierski z Werbkowic,

Jadwiga Marzecka z Hrubieszowa,

Kazimierz Madejski z Kol. Józefów,

Aniela Marzycka z Hrubieszowa,

Ignacy Granarczuk z Moniatycz,

Mieczysław Madejski ze Skryhiczyna,

Genowefa Solarska z Grabowca,

Henryka Gancarz z Hrubieszowa

 

1973 – 25 IX  odbył się konkurs Wiedzy i Wkładzie Powiatu Hrubieszowskiego w Naukę Polską, w którym wzięła udział młodzież LO, ZSMR i SP w Werbkowicach. Indywidualnie nagrody otrzymali:

Ryszard Piątak,

Czesława Zaborska

i Wiesław Popek

 

1973 – 14 XII w hallu Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie nastąpiło otwarcie, urządzonej przez TRH (z inicjatywy doc. dra Jana Gurby), wystawy medali, wybitnych dla upamiętnienia ważnych wydarzeń dla Hrubieszowa, powiatu, Towarzystwa i PKKFiT. Otwarcia dokonali: w imieniu Zarządu TRH Szczepan Gębicz, a w imieniu Sekcji Lubelskiej TRH prof. dr Mieczysław Sawczak.

 

1973 – W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie działało prężnie Koło Młodzieżowe pod kierunkiem nauczyciela tej szkoły i członka Zarządu TRH Zygmunta Drewnika. M.in. organizowano: Żakinady, rajdy piesze po Ziemi Hrubieszowskiej, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy wiedzy o regionie, wystawy promujące miasto i Ziemię Hrubieszowską, prowadzono kronikę Koła. Zorganizowano sesję 500 – lecia urodzin Mikołaja Kopernika.

 

 

Na podstawie kronik TRH i Jubileuszowego wydawnictwa z 2010 r.

 

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego w 1973 r. p. Wincenty Piątak.