Hrubieszów: 9 osób oskarżonych w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie

Jak poinformował dziś rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu, w dniu 28 lutego skierowano do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie akt oskarżenia wobec dziewięciu osób. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Reklamy

 

Prokuratura Okręgowa w Zamościu nadzorowała śledztwo dotyczące składowania w okresie od 2015 roku do dnia 2 sierpnia 2017 roku w Strzyżowie, w powiecie hrubieszowskim, niesegregowanych odpadów komunalnych, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi oraz zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz dotyczące poświadczania nieprawdy w dokumentacji związanej z przekazywaniem odpadów.

W toku śledztwa ustalono, że na wymienione działki przewożono niesegregowane odpady komunalne, które następnie były przysypywane ziemią. Proceder ten trwał od 2015 roku.

Podczas przeprowadzonych czynności procesowych, dokonano szczegółowych oględzin miejsca składowania odpadów, w trakcie których pobrano do badań próbki gleby, wody i ujawnionych odpadów.

Po przeprowadzeniu badań pobranych próbek stwierdzono, że ujawnione odpady są odpadami komunalnymi, a ich składowanie i zasypywanie ziemią na działkach w miejscowości Strzyżów mogło zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, spowodować obniżenie jakości wody podziemnej i gleby oraz zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Nadto ustalono, że poszczególne osoby, uprawnione do sporządzania dokumentacji dotyczącej przekazywania odpadów, poświadczały w niej nieprawdę, co do rodzaju odpadów, wskazując, że przekazywano odpady inne aniżeli komunalne, co pozostawało w sprzeczności z poczynionymi na etapie postępowania przygotowawczego ustaleniami.

W oparciu o bogaty materiał dowodowy, wydano wobec dziewięciu osób postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

W dniu 28 lutego 2020 roku, po skompletowaniu całości materiału dowodowego, skierowano do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Hrubieszowie akt oskarżenia wobec dziewięciu osób.

Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformował dziś Polską Agencję Prasową Grzegorz Jeżyna – sekretarz gminy Horodło – śmieci do tej pory nie zostały uprzątnięte, a gmina czeka na zakończenie postępowania karnego i ustalenie osób odpowiedzialnych za nielegalne składowanie odpadów. „Na razie nie ma winnego i nie wiadomo, kto miałby te odpady zabrać” – powiedział Jeżyna.

 

źródło: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, PAP

fot. lubiehrubie.pl
Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Były pracownik starostwa oskarżony w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów

WIADOMOŚCI – Zarzuty dla kolejnych osób w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie