Hrubieszów: Akcji poboru krwi w dniu 2 kwietnia odwołana

Z uwagi na racjonalną gospodarkę krwią oraz jej składnikami odwołana zostaje terenowa akcja poboru krwi w Hrubieszowie w dniu 2 kwietnia.

Reklamy

 

Pragnę uprzejmie poinformować, w uzgodnieniu z Dyrekcją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, że mając na względzie racjonalne gospodarowanie krwią i jej składnikami, zmuszeni jesteśmy odwołać akcję poboru krwi w Hrubieszowie dnia 2.04.2019 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie serdecznie dziękuje wszystkim Krwiodawcom i Organizatorom akcji za ogromne zaangażowanie i liczny udział w terenowych akcjach honorowego oddawania krwi. 

Wszystkich dawców zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach, a na najbliższą w Hrubieszowie – 7.05.2019 r.

 

E.Tatarska – Kierownik TO Zamość