15 lipca 2024

Hrubieszów: Akt oskarżenia przeciwko dwóm funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie akt oskarżenia przeciwko dwóm funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, tj. Sławomirowi M. oraz Łukaszowi G.

Reklamy

 

Funkcjonariusze są oskarżeni o przyjmowanie korzyści majątkowych

Sławomir M. został oskarżony o pełnienie w latach 2016-2017 w sumie 47 przestępstw dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych oraz przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z wykonywaniem czynności służbowych kontrolera na drogowym przejściu granicznym w Zosinie.

Reklamy

W toku śledztwa prokuratorzy Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ustalili, że Sławomir M. w tym okresie utrzymywał stały kontakt z obywatelami Ukrainy, ułatwiając im dokonywanie odpraw granicznych, najczęściej w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej lub jej obietnicy. 

Sławomir M. oskarżony został również o próbę przekupienia innego funkcjonariusza Straży Granicznej w celu nakłonienia go do współpracy z osobami zajmującymi się przemytem papierosów. Ponadto Sławomirowi M. oraz Łukaszowi G. zarzucono, iż w kwietniu 2017 roku przekazywali informacje m.in. o rozmieszczeniu patroli Straży Granicznej osobom usiłującym dokonać przemytu papierosów przez rzekę Bug.

Reklamy


Wobec oskarżonego jest stosowane tymczasowe aresztowanie

Wobec Sławomira M. od stycznia 2018 roku na wniosek prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec Łukasza G. zmieniono tymczasowe aresztowanie na środki wolnościowe, po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwocie 30.000 zł.

W toku postępowania prokuratorzy dokonali zabezpieczenia mienia w wysokości  89.000 złotych na poczet grożącej Sławomirowi M. kary grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z popełnienia przestępstw.

Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

źródło: Dział Prasowy, Prokuratura Krajowa