Hrubieszów: Będzie kolejna emisja obligacji?

Jednym z proponowanych punktów porządku obrad nadchodzącej sesji rady miasta jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji kolejnych obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Reklamy

Projekt uchwały mówi o tym, że Gmina Miejska Hrubieszów wyemituje w 2022 roku 10 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 każda, na łączną kwotę 10 000 000 zł.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Reklamy

Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2022 – 2040.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2022 – 2040.

­

Pełny tekst projektu uchwały:

Projekt uchwały Rady miejskiej w Hrubieszowie w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu »

­

(źródło: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie)Zobacz też:

Hrubieszów: Miasto wyemituje obligacje na budowę basenu

Hrubieszów: Miasto wyemituje obligacje na budowę basenu