Hrubieszów: Bezpieczni w służbie i w pracy – urzędnicy szkolili się w Zakładzie Karnym

Ponad trzydziestu urzędników z terenu powiatu hrubieszowskiego zostało przeszkolonych w ramach kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”.

Reklamy

 

Doświadczenie i wiedza

Służba Więzienna w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym” postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami i przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli szeroko rozumianej administracji publicznej, którzy w swojej pracy mają kontakt z trudnym podopiecznym. To funkcjonariusze Służby Więziennej przez 24h na dobę pracują w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, których niejednokrotnie prezentowana postawa, charakter popełnionych czynów jest efektem wysokiego stopnia demoralizacji. Praca z trudnym, roszczeniowym klientem, który stosuje agresję werbalną i fizyczną stanowi zagrożenie dla osób, które w swojej pracy spotykają się z takimi zachowaniami. Głównym celem wymienionej kampanii jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki.

 

Kampania w praktyce

17 stycznia 2018 r. w świetlicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Służbę Więzienną dla zawodowych kuratorów sądowych oraz pracowników Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. Zajęcia przeprowadzone zostały w dwóch modułach: teoretyczny i praktyczny. Moduł teoretyczny składał się z z przeprowadzenia szkolenia przez psychologów działu penitencjarnego z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym. W trakcie spotkania poruszane były zagadnienia związane ze stresem (źródła, stadia i skutki stresu) a także asertywnością. Dodatkowo zwrócono uwagę na to co jest ważne w komunikacji, jakie jest podłoże zachowań niedostosowanych, dlaczego ludzie zachowują się agresywnie, jak postępować w kontakcie z trudnym klientem, a także jak postępować w sytuacjach zagrożenia agresją ze strony klientów. Uczestnicy poznali techniki relaksacji, strategie radzenia sobie ze stresem, typy trudnych klientów, sposoby postępowania z trudnym klientem, a także techniki efektywnej komunikacji. Dowiedzieli się również jakie są skutki zachowań agresywnych, oraz jakie są niewerbalne sygnały nadchodzącej agresji. Spotkanie realizowane było oprócz formy wykładowej również w formie zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy mogli dokonać autodiagnozy własnych strategii radzenia sobie ze stresem, przećwiczyć zastosowanie prezentowanych technik w pracy z klientem, a także dostrzec różnicę pomiędzy komunikacją jednostronną a dwustronną. W kolejnej części przeprowadzone zostało szkolenie przez funkcjonariusza zajmującego się zagadnieniami prawnymi na temat szczególnej ochrony prawnej jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni, z tytułu wykonywania swojego zawodu. W części praktycznej funkcjonariusz działu ochrony (instruktor samoobrony) przeprowadził zajęcia z zakresu technik obrony m.in w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania podopiecznego.
 

Podsumowanie szkolenia

Po zakończeniu szkolenia Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz podziękował uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w przedsiewzięciu, oraz wyraził nadzieję, że przeprowadzone zajęcia pomogą uczestnikom bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki.

 

ppor. Adrian Małecki

źródło i fot. ZK Hrubieszów