Hrubieszów: Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Fundacji „Zakątek Terapeutyczny”

Fundacja „Zakątek Terapeutyczny” w Hrubieszowie organizuje dla dzieci bezpłatne zajęcia: z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), również z integracji sensorycznej (SI) oraz terapii ESDM dla dzieci z autyzmem.

Reklamy

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało na zajęcia to możesz Je zapisać już w dniach  od  15 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. w godzinach od 15.00 do 16.00. Lub umówić się telefonicznie. Na oddanie dokumentów. 

W zajęciach może wziąć udział 38 uczestników z powiatu hrubieszowskiego i zamojskiego, w wieku od 1,5 roku do 20 lat.  Aby wziąć udział w zajęciach, dziecko musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Każdy z uczestników może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach.

­

W ramach projektu oferujemy następujące bezpłatne zajęcia:

– indywidualne zajęcia terapeutyczne – Early Start Denver Model (ESDM)  – jest to specjalistyczna terapia dla 10 dzieci  ze spektrum autyzmu w wieku od 1,5 roku do 5,5 lat. Każde dziecko będzie uczestniczyło w 15 godzinach terapii.

– grupowe zajęcia – Trening Umiejętności Społecznych  – terapią będzie objętych 15 uczestników w wieku od 4 – 20 lat, którzy mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy w zależności od wieku, poziomu funkcjonowania i umiejętności komunikacyjnych. Każda z grup będzie uczestniczyła w 12 spotkaniach. 

indywidualne zajęcia terapeutyczne  z integracji sensorycznej DROGĄ PRZEZ ZMYSŁY – dla 10 dzieci w wieku od 1,5 – 15 lat. Terapia integracji sensorycznej polega na zabawie ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistów. Każda z osób będzie uczestniczyła w 20 godzinach terapii.

­

Od 10 czerwca 2022 roku do 10 grudnia 2022 roku będziemy realizować projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

­

Rodzicu/ opiekunie jeśli jesteś zainteresowany udziałem swojego dziecka w jednym z proponowanych zajęć, to ZAPISZ Je.

Kryteria udziału w projekcie:

– dzieci i młodzież z terenu dwóch powiatów: zamojskiego i hrubieszowskiego,

– wiek uczestników od 1,5 – 20 lat (w zależności od rodzaju zajęć),

– osoby biorące udział w projekcie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– prawidłowo wypełniona deklaracja

– jednym z kryteriów doboru uczestników na grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych są umiejętności komunikacji werbalnej,

– na zajęcia z ESDM będą brane pod uwagę dwa następujące kryteria: zainteresowanie przedmiotami i  minimalne umiejętności posługiwania się przedmiotami,

­

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od 15.06.2022 r. (środa) do 22.06.2022 r. (środa) w Fundacji „Zakątek Terapeutyczny” ul. Plac Wolności 13 w Hrubieszowie (dawny sklep Pelikan, wjazd do góry między lodami Duławskich a Barem Szamanko. Fundacja będzie czynna w godzinach 15.00 – 16.00. 

Można umówić się również telefonicznie, nr tel. 737 888 262.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

­

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – plik PDF do pobrania

­

(info: Fundacja „Zakątek Terapeutyczny”)


Zobacz też:

Hrubieszów: Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka [ZDJĘCIA]