Hrubieszów: Bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym zostaje wstrzymana

W dniu 26.05.2020 r., od godziny 12:00 do odwołania, zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie  będzie można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie zamkniętej koperty  do  odpowiedniego pojemnika  umieszczonego  w wejściu  do:

– budynku stanowiącego współwłasność Urzędu Miasta Hrubieszów i Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 (wejście główne) z zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

Reklamy

– budynku stanowiącego współwłasność Urzędu Miasta Hrubieszów i Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, (wejście do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa) z  zakresu działania tego wydziału,

– budynku Starostwa Powiatowego przy Narutowicza 34.

Koperty należy opisać nazwą wydziału oraz  opatrzyć numerem  telefonu  celem  sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

 

Dodatkowe informacje z zakresu działania Wydziału Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów: 84 696 50 68 wew. 12.

Dodatkowe informacje z zakresu działania Wydziału Rozwoju Powiatu, Funduszy Strukturalnych i Zamówień Publicznych mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów:  84 696 50 68 wew. 11.

Dodatkowe informacje z zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów w budynku Starostwa Powiatowego mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów: 84 696 50 68 wew. 15 lub 16.

Dodatkowe informacje z zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki I Promocji Powiatu mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów: 84 696 50 68 wew. 19.

Dodatkowe informacje z zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów: 84 696 50 68 wew. 31 lub 34.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela informacji telefonicznie pod numerem telefonu 84 696 50 68 wew. 25.

Wydział Organizacji I Nadzoru udziela informacji telefonicznie pod numerem: 84 696 50 68 wew. 26 lub 24.


źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie