Hrubieszów: Blisko 30 tys. zł kary za jeden transport!

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Hrubieszowa skontrolowali zestaw ciężarowy, tzw. stonogę. Kontrola zakończyła się stwierdzeniem szeregu nieprawidłowości.

Reklamy

Kontrola kolejnego już w ostatnim czasie pojazdu ponadnormatywnego zakończyła się stwierdzeniem wielu uchybień. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Hrubieszowa zatrzymali do kontroli tzw. stonogę, czyli zestaw ciężarowy składający się z ciągnika samochodowego oraz dwóch przyczep.

Pojazd przewoził dwa kontenery z ładunkiem fasoli.

Reklamy

Kontrolujący stwierdzili szereg nieprawidłowości związanych głównie z naruszeniem przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz „Ustawy o transporcie drogowym”.

Przede wszystkim kierujący pojazdem nie przedstawił zezwolenia kat. V. Jest to specjalne zezwolenie wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad uprawniające do przejazdu zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego i więcej niż jednej przyczepy.

Kara pieniężna przewidziana za poruszanie się zespołem pojazdów składających się z ciągnika siodłowego oraz dwóch przyczep bez wymaganego zezwolenia kat. V wynosi aż 15 tys. zł.

Ponadto, jak ustalili funkcjonariusze, przekroczona była dopuszczalna masa pojazdu oraz pojazd o masie przekraczającej 60 ton poruszał się bez wymaganego udziału pilota. Kierowca zestawu nie został tez wyposażony w niezbędne dokumenty.

Kary pieniężne przewidziane za wszystkie stwierdzone nieprawidłowości mogą wynieść blisko 30 tys. zł.

Postępowanie w sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej.


info i fot: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie / Michał Deruś


Zobacz też:

Nadbużańska Brygada tworzy batalion i nowe miejsca pracy w Hrubieszowie

Nadbużańska Brygada tworzy batalion i nowe miejsca pracy w Hrubieszowie


Zerknij na Instagram →