Hrubieszów: Budowa ulic Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej za blisko 6 milionów

Burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska podpisała umowę na budowę dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej.

Reklamy

 

22 listopada, burmistrz Marta Majewska podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie na realizację zadania pod nazwą „II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa”.

Prace budowlane będą polegać na:

– budowie ulic: Storczykowej, Konwaliowej, Tulipanowej;

– przebudowie 2 skrzyżowań – drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Polną oraz drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Basaja „Rysia” i budowie 2 skrzyżowań między ulicą Storczykową i Konwaliową oraz Storczykową i Tulipanową;

– budowie chodników i zjazdów do posesji,

– zabezpieczeniu i przełożeniu kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych;

– budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Wartość prac to 5 891 000 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 60% kosztów kwalifikowanych.

Zakończenie realizacji zadania planuje się do końca sierpnia 2020 r.

 

info i fot. UM Hrubieszów