15 czerwca 2024

Hrubieszów: Budżet na rok 2023 uchwalony [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na dzisiejszej sesji, miejscy radni większością głosów przyjeli uchwałę budżetową na rok 2023. Planowany deficyt przyszłorocznego budżetu Hrubieszowa wyniesie 7 797 625,31 zł.

Reklamy

Dziś, w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się świąteczna, opłatkowa sesja rady miejskiej, którą uświetniły swoim występem dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Tradycyjnie, wszyscy zgromadzeni złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.

Decyzją kapituły, przyznano Nagrodę Miasta Hrubieszowa – Statuetkę Króla Władysława Jagiełło zasłużonej hrubieszowskiej lekkoatletce i trenerce – Małgorzacie Muzyczuk. Nagrodę tę wręcza się instytucjom i ludziom wybitnie zasłużonym dla miejscowej historii, kultury, sztuki, sportu.

Reklamy

­

Głównym punktem obrad było głosowanie nad projektem uchwały budżetowej miasta Hrubieszów na rok 2023.

Reklamy

­W przyjętej większością głosów (14 za i 1 przeciw) uchwale, określono:

– łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta – 93 452 270,45 zł

– łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta – 101 249 895,76 zł

– kwotę planowanego deficytu – 7 797 625,31 zł.

Przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2022 r. to kwota 45 996 000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

– kredyt w banku BGK – kwota 1 496 000,00 zł,

– obligacje komunalne w banku PEKAO SA – kwota 9 000 000,00 zł,

– obligacje komunalne w banku PKO BP – kwota 35 500 000,00 zł.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 »

­

fot. lubiehrubie


wideo: facebook.com / Hrubieszowski Dom Kultury


Zobacz też:

Spotkanie wigilijne w hrubieszowski pułku [ZDJĘCIA]

Spotkanie wigilijne w hrubieszowski pułku [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →