Hrubieszów: Budżet Obywatelski 2018. Od 16 lutego można zgłaszać propozycje

Mieszkańcy Hrubieszowa mogą współdecydować o tym jak są wydawane pieniądze z samorządowego budżetu. Od 16 lutego urząd miasta rozpocznie przyjmowanie propozycji, które mogą być sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Reklamy

 

Do rozdysponowania jest łącznie kwota 100 tysięcy złotych. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć 25% (25 000 zł.) kwoty zabezpieczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku. Projekty przedstawione przez mieszkańców Hrubieszowa przyczynią się do rozwoju miasta, należą do zadań własnych gminy miejskiej i będą podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców w wieku minimum 13 lat. – Propozycje można składać do końca marca. Do 14 kwietnia sprawdzimy czy są one zgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego, dzień później ogłosimy listę zadań, które spełniają wszystkie wymogi formalne, a w maju rozpocznie się głosowanie. Ostatecznie to mieszkańcy zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane – wyjaśnia zastępca burmistrza Hrubieszowa Marta Majewska, jednocześnie przewodnicząca zespołu, który będzie weryfikować wnioski.

Wnioski można składać na formularzu, który należy dostarczać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, albo złożyć osobiście w sekretariacie. Wyniki głosowania mają być ogłoszone 1 czerwca.

Budżet obywatelski zwany również budżetem partycypacyjnym – to proces, umożliwiający mieszkańcom wpływ na przeznaczenie części środków publicznych na realizację inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców. W Hrubieszowie projekt budżetu obywatelskiego ruszy w 2018 r.

Aby zadecydować o przeznaczeniu środków z budżetu partycypacyjnego, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje obejmą teren całego Hrubieszowa, a uczestniczyć w nich będą mogli wszyscy mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 13 lat.

Mieszkańcy mogą zgłosić każdą inicjatywę, która przyczyni się do rozwoju miasta, o ile jest ona zgodna z prawem i mieści się w kompetencjach Gminy Miejskiej.

Zgłoszenia można będzie dokonać poprzez formularz dostępny na stronie UM Hrubieszów. Wypełniony wniosek można będzie dostarczyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres urzędu albo osobiście – pozostawiając go na sekretariacie . Wykaz zgłoszonych zadań będzie dostępny do wglądu na miejskiej stronie internetowej.

Wysokość budżetu na 2018 rok wyniesie 100 000 zł.

Hrubieszowskim budżetem obywatelskim zajmie się organ doradczo – opiniujący Burmistrza Miasta, w postaci zespołu koordynującego, w skład którego wchodzą: Przewodnicząca – Marta Majewska, wiceprzewodniczący –  Ernest Lipski, sekretarz –  Agnieszka Wróblewska oraz członkowie:  Katarzyna Janik, Anna Łomańska, Justyna Tywoniuk, Piotr Szkalej, Aldona Hutarz, Leszek Otręba, Małgorzata Cios. Do zadań zespołu należeć będzie realizacja budżetu obywatelskiego, czyli m.in.: ocena formalno-merytoryczna zgłaszanych projektów i przeprowadzenie konsultacji.

Zgłoszenia zadań do budżetu będą przeprowadzane w terminie 16.02 –  31.03.2018 r. Ogłoszenie wyników przeznaczenia środków zostanie przedstawione planowo 1 czerwca 2018 r.

Szczegółowy harmonogram wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa na 2018 rok

  1. 15 grudnia – 21 grudnia 2017  wyłonienie zespołu koordynującego
  2. 22 grudnia 2017   – 15 lutego 2018 – kampania informacyjna i przygotowanie zadań przez mieszkańców
  3. 16 lutego 2018 – 31 marca 2018 – zgłaszanie zadań
  4. 1 kwietnia 2018 – 14 kwietnia 2018 – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem BO
  5. 15 kwietnia 2018 – ogłoszenie listy zadań
  6. 16 kwietnia 2018 – 30 kwietnia 2018 – działania informacyjne
  7. 1 maja 2018 – 20 maja 2018 – głosowanie
  8. 1 czerwca 2018  – ogłoszenie wyników

 

 

Załączniki:

Zarządzenie NR 546/2017 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa na rok 2018.

Załącznik NR 1 – Harmonogram wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na 2018 rok

Załącznik NR 2 – Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa

Załącznik NR 1 do regulaminu Budżetu Obywatelskiego – Formularz zgłaszania zadań

Załącznik NR 2 do regulaminu Budżetu Obywatelskiego – Karta do głosowania

 

źródło, grafika: UM Hrubieszów