Hrubieszów: Burmistrz nie posiada informacji w powyższym zakresie… Mieszkańcy ratujcie się sami [ZDJĘCIA]

Parking przy ulicy Ciesielczuka – dyskoteka, pijaństwo, bączki, wypadki i wyścigi ulicami miasta… Przekazuję pismo Burmistrz Miasta w tej sprawie – Burmistrz nie wie, co się dzieje i nic nie zrobi – mieszkańcy ratujcie się sami! – pisze w korespondencji do nas mieszkaniec Hrubieszowa.

Reklamy

Odpowiedź na pismo mieszkańca Hrubieszowa skierowane do burmistrza Hrubieszowa:

­

Hrubieszów, 21 listopada 2022 roku­

Reklamy
­
Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku

Na podstawie art. 226a, art. 237 §1, art. 238 ust. 1, art. 244 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku ze złożeniem do Burmistrza Miasta Hrubieszowa w dniu 14 listopada 2022 r. wniosku w ramach pisma „zakłócanie ciszy nocnej na parkingu przy ul. Ciesielczuka przy ulicy Ciesielczuka – czy parking a dyskoteka, pijaństwo, narkotyki, bączki i wyścigi ulicami miasta”­

informuję zgodnie z poniższym:

1.    „Zapytuję się kto był organizatorem imprezy w dniu 11 listopada 2022r. z przewoźnym cateringiem i alkoholem na tym parkingu i braku reakcji policji na spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.  Na zdjęciu sporządzonym w dniu 11-11-2022r. o godz.23:06 przedstawiam parking – kilkadziesiąt aut na imprezie”.

Odp. Burmistrz Miasta Hrubieszowa nie posiada informacji w powyższym zakresie.

2.    „Po godzinie 21 na ulicy Ciesielczuka 50 metrów za parkingiem miał miejsce wypadek, który pokazuję na zdjęciu i zapytuje się z jaką prędkością był wyjazd z parkingu aby z taką siłą uderzyć w drzewo.  Naoczni świadkowie twierdzą, że była to kolizja trzech aut ale został ten co siedział na drzewie pozostali uciekli”.

Odp. Burmistrz Miasta Hrubieszowa nie posiada informacji w powyższym zakresie.

3.    „Pokazuję także dowody na spożywanie alkoholu na parkingu w nocy i co sprzątali pracownicy MSD i OSIR rano do taczek 12-11-2022r. – zdjęcia z godz.8;48 – 9:03. Jest to najważniejsze polecenie Pani Burmistrz aby rano usunąć dowody co działo się w nocy na parkingu.   Tak przestrzega się ustawy o wychowaniu trzeźwości a stosuje się zwyczaj „walenia w szyję””.

Odp. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta jest zadaniem własnym gminy, wynikającym z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

4.    „Zgłaszanie przez mieszkańców zakłócania ciszy nocnej kończy się przeważnie opóźnioną interwencją i ucieczk  uczestników z parkingu a powrotem po pół godziny (…)

Odp. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania” jest zadaniem Policji (art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.)). W tym zakresie Pana wniosek został w dniu 21.11. br. przekazany do Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie.

5.    „Pomimo setki skarg mieszkańców osiedla w ostatnich dwóch latach – nie spotkano się z mieszkańcami bloków ze strony Burmistrza Miasta czy nawet dzielnicowego policji. Mieszkańcy cały muszą muszą mieć zakłócanie spokoju i ciszy nocnej, całe szczęście, że nie trzeba otwierać okien bo idzie zima ale i tak dyskotekę i piski słychać od samego zmierzchu do późnych godzin nocnych”.

Odp. W kwestii spotkań z mieszkańcami informuję, że Burmistrz Miasta Hrubieszowa przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w każdy wtorek w następujących godzinach: od 9:00 do 18:00 w pierwszy wtorek miesiąca oraz od 9:00 do 14:00 w pozostałe wtorki w miesiącu. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków załatwianych przez podległe komórki, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

6.    „Nadal Burmistrz Miasta nie poinformował mieszkańców czy inwestycja – parking trwająca już  7 lat została zakończona czy nie bo wytyczone miejsca parkingowe zostały już zniszczone kręceniem  bączków”.

Odp. Żaden przepis prawny nie wskazuje na obowiązek informowania mieszkańców przez Burmistrza Miasta o zakończeniu danej inwestycji. Budowa parkingu została zakończona w dniu 18.07.2022 r.
W dniu 24 sierpnia 2022 r. Gmina Miejska Hrubieszów zgłosiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie Zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

7.    „Kolejny raz w imieniu mieszkańców i swoim proszę o poważne potraktowanie problemu i nie czekajmy na kolejną tragedię na parkingu i ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie jak i na innych ulicach miasta”.

Odp. W tym zakresie Pana wniosek został w dniu 21.11. br. przekazany do Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie jako organu właściwego.

­

Z upoważnienia Burmistrza
Monika Podolak
SEKRETARZ MIASTA

­

Czytelnik lubiehrubie

(personalia znane redakcji)

­­


­

info i fot. nadesłane­


Zobacz też:

Hrubieszów: Parking przy ulicy Ciesielczuka – dyskoteka, pijaństwo, bączki, wypadki i wyścigi ulicami miasta… Nie czekajmy na tragedię!

Hrubieszów: Parking przy ulicy Ciesielczuka – dyskoteka, pijaństwo, bączki, wypadki i wyścigi ulicami miasta… Nie czekajmy na tragedię!


Zerknij na Instagram →