Hrubieszów: Ćwiczenia terenowe w zakresie ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

7 sierpnia, na osiedlu „Zielone” w Hrubieszowie, odbyły się ćwiczenia terenowe w zakresie ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Reklamy

Organizatorem ćwiczeń było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” oraz Miasto Hrubieszów, logistycznym zajęli się druhny i druhowie OSP Hrubieszów.

 

Celem ćwiczeń było:

– poznanie technicznych i operacyjnych walorów sprzętu ratownictwa drogowego i medycznego pozyskanego przez ochotnicze straże pożarne w ramach realizacji projektu przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” pod nazwą „Wzmocnienie potencjału ochotniczych straży pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach woj. lubelskiego i obwodu wołyńskiego”,

– doskonalenie umiejętności taktycznych w zakresie ratownictwa drogowego i udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej,

– poznanie sposobów i technik oraz procedur zabezpieczenia terenu akcji z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji jednostek straży,

– wymiana doświadczeń w zakresie działań związanych z ratownictwem drogowym oraz poznani koniecznych potrzeb szkoleniowych.

 

Uczestnikami ćwiczeń były jednostki OSP z gmin powiatu hrubieszowskiego uczestniczące w projekcie:

gmina Horodło – OSP Strzyżów i OSP Matcze,

gmina Hrubieszów – OSP Czerniczyn,

gmina miejska Hrubieszów – OSP Hrubieszów,

gmina Mircze – OSP Mircze,

gmina Werbkowice – OSP Werbkowice

oraz gościnnie z gminy Głusk – OSP Mętów i OSP Wilczopole,

a także Zespół Ratownictwa Medycznego z SPZOZ Hrubieszów w składzie: Emil Kątek, Rafał Sagadyn i Dawid Szulżuk.

 

Przebieg ćwiczeń:

Uczestniczącym w ćwiczeniach jednostkom organizatorzy przygotowali środki pozoracji w postaci aut i pozorantów odgrywających role osób poszkodowanych, uwięzionych w autach po zdarzeniu (wypadku drogowym). Ćwiczony był także wariant zdarzenia polegający na wydobyciu osoby (manekina) spod auta przy użyciu poduszek pneumatycznych. Wywrócony jednoślad z dwiema osobami poszkodowanymi to kolejny wariant ćwiczeń w zakresie pomocy przedmedycznej.

Rewelacją i sukcesem ćwiczeń był sposób ich prowadzenia. Zawodowy Ratownik Medyczny i jednocześnie strażak ochotnik z OSP Dołhobyczów Emil Kątek w sposób bezbłędny i niekonwencjonalny zadaniował, stymulował a jednocześnie wytykał błędy i komentował działania i zmagania ratowników. Pomagali mu w tym także zawodowi ratownicy medyczni Dawid Szulżuk i Rafał Sagadyn – czynni członkowie OSP. Dziękujemy.

Uczestnicy, obserwatorzy i organizatorzy orzekli, że tego typu ćwiczenia gdzie walczymy o życie i zdrowie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, podejmujemy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej nie mogą pojawiać się jakiekolwiek błędy i niedoskonałości powinny być wpisane do kalendarza zadań strażaków ochotników co najmniej jeden raz w roku.

OSP Hrubieszów dziękując Pani Burmistrz Miasta za trafiony w „dziesiątkę” element szkolenia strażaków ochotników będzie postulowało o przejęcie organizacji takich ćwiczeń każdego roku na terenie naszego miasta.

Podziękowania kierujemy również do Pana Wójta Gminy Głusk za udział ich jednostek OSP w ćwiczeniach, Panu Dyrektorowi SP ZOZ Hrubieszów za przychylność i delegowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Panu Bartkowi Diabinowi i Andrzejowi Wieczorkowi za udostępnienie aut do ćwiczeń.

 

Stanisław Letnianczyn

Prezes OSP Hrubieszów

 


fot. lubiehrubie.pl