9 grudnia 2023

Hrubieszów: Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla kompostujących bioodpady

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady.

Reklamy

Na ostatniej sesji, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Intencją ustawodawcy było wprowadzenie zachęty ekonomicznej, dzięki której bioodpady zagospodarowane będą przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i nie zwiększą tym samym strumienia odpadów komunalnych przekazywanych do dalszego zagospodarowania.

Reklamy

> Pełna treść przyjętej uchwały