Hrubieszów: Czy obecnie głos ludu ma jeszcze jakieś znaczenie?

W październiku 2017 roku zawiązała się grupa inicjatywna, której założeniem było umieszczenie tablicy z nazwą boisk przy szkole podstawowej nr 2 imienia Marka Kitlińskiego.

Reklamy

Inicjatorzy otrzymali zgodę od władz szkoły na rozpoczęcie procedury nadania imienia i zapoznanie się z przepisami o umieszczaniu nazw obiektów sportowych. Dyrektor szkoły – administrator obiektu, w imieniu grupy inicjatywnej złożył stosowny wniosek do Burmistrza Miasta Hrubieszowa, jako organu prowadzącego.

W tym samym czasie inicjatorzy zajęli się zbiórką podpisów poparcia do wniosku. Zakończenie zbiorki zaplanowane było na kwiecień 2018 roku, jednak na prośbę Burmistrza Miasta zakończona została na początku grudnia 2018 – uzyskując 200 podpisów. Swojego poparcia udzielili rodzice, nauczyciele, byli zawodnicy oraz uczniowie Pana Marka. Prośba miała swoje uzasadnienie.

15 grudnia 2017 roku na terenie HOSiR-u w hali sportowo – widowiskowej miały odbyć się obchody 95-lecia Hrubieszowskiego Sportu 1922 – 2017. Przy okazji tych uroczystości Burmistrz Miasta Pan Tomasz Zając miał oznajmić Panu Markowi, że boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 będą nosiły jego imię.

Tablica została wykonana ze środków szkolnych, wniosek został złożony, podpisy zebrane. Radca Prawny Urzędu Miasta potwierdził zgodność działań z przepisami. Pozostało czekać tylko na decyzję Burmistrza.

Od złożenia wniosku minęły już prawie 3 lata, zakończyła się kadencja burmistrza. Nadmienię, że zgoda była, zapewnienia również.

Tablica leży w magazynie pod warstwa kurzu, wystarczy tylko przymocować. Może obecne władze pochylą się nad problemem, w końcu to Pan Marek jest inicjatorem wybudowania pierwszego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2. Wychował wiele pokoleń młodzieży, wybitnych sportowców, wspaniałych ludzi, którzy czekają na odsłonięcie tablicy – ISTOTNE ŻEBY RAZEM Z PANEM MARKIEM.

Z upoważnienia grupy inicjatywnej

Krzysztof Dąbrowski

– uczeń szkoły podstawowej nr 2, obecnie nauczyciel w tej szkole


fot. lubiehrubie.pl