Hrubieszów: Czy powinna być zmiana organizacji ruchu na ul. Berka Joselewicza?

Na ostatnim posiedzeniu Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej padł pomysł wystosowania wniosku do władz miasta o wszczęcie procedury zmiany organizacji ruchu na ul. Berka Joselewicza polegającej na odwróceniu jego kierunku.

Reklamy

 

Obecnie obowiązuje tam ruch jednokierunkowy od ul. Targowej do ul. Prostej. Taki sam kierunek jazdy obowiązuje na sąsiednich ulicach: Łaziennej i Rynek.

Powodem wszczęcia procedury zmiany organizacji ruchu na ul. Berka Joselewicza, miało by być odwrócenie na niej kierunku ruchu pojazdów.

Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest fakt, że w czasie rewitalizacji zlikwidowano część ul. Rynek, która biegła przy Sutkach. Od tamtej pory jedyną drogą, którą można dojechać od ul. Prostej do ul. Targowej w jej części jednokierunkowej pozostaje Plac Wolności (czyli trzeba objechać spory kawałek miasta).