Hrubieszów: Debata społeczna na temat bezpieczeństwa

W czwartek 20 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, odbyła się kolejna debata społeczna na temat bezpieczeństwa.

Reklamy

 

Debata społeczna została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie.

Głównym celem debaty była wymiana informacji pomiędzy policją, a lokalną społecznością, a także zdiagnozowanie aktualnych oczekiwań społecznych, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz rozpowszechnianie informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia stworzonego dla społeczeństwa i pozwalającego przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy.

Podczas spotkania, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, kom. Tomasz Jachimek omówił narzędzie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz najczęściej zgłaszane za jej pośrednictwem problemy.

W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Paweł Gruszka przedstawił problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do powiatu hrubieszowskiego.

Na koniec przyszedł czas na pytania i cenną dyskusję.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

 

tekst i fot. KPP w Hrubieszowie / E.K.