Hrubieszów: Decyzja o likwidacji laboratorium w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wstrzymana

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzja o likwidacji laboratorium w PSSE w Hrubieszowie zostaje wstrzymana.

Reklamy

 

W odpowiedzi na apel strony społecznej – mieszkańców miasta Hrubieszowa, powiatu hrubieszowskiego oraz pracowników PSSE w Hrubieszowie w sprawie wstrzymania planowanej likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie, Poseł Sławomir Zawiślak w dniu 23 października br. skierował pismo do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przedstawiające argumenty uzasadniające zachowanie działalności ww. jednostki organizacyjnej.

W odpowiedzi na niniejszą interwencję Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie poinformował, iż w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w ustawie z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) decyzja o likwidacji laboratorium w PSSE w Hrubieszowie zostaje wstrzymana.

 

***

 

Poniżej treść pisma posła Zawiślaka oraz skan odpowiedzi Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

 

Szanowna Pani
Irmina Nikiel
Lubelski Państwowy
Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Lublinie

 

W nawiązaniu do przeprowadzonej z Panią Inspektor przed kilkoma tygodniami rozmowy na temat projektu zamiaru likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Hrubieszowie, dziękując za wysłuchanie – przedstawionych przeze mnie – argumentów strony społecznej, zwracam się z zapytaniem jakie jest Pani aktualne stanowisko w tej sprawie.

Według przekazanych mi dodatkowych informacji ww. projekt zmian organizacyjnych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej to działanie likwidacyjne rozważane wyłącznie na terenie województwa lubelskiego. W skali kraju funkcjonuje bowiem aktualnie ponad 15 laboratoriów, tylko o profilu sanitarno-epidemiologicznym i zakresie badań nawet węższym niż wykonywany w PS SE w Hrubieszowie.

W związku z powyższym podjęta społeczna inicjatywa mieszkańców miasta Hrubieszowa, powiatu hrubieszowskiego oraz pracowników PSSE w Hrubieszowie na rzecz utrzymania tego przygranicznego laboratorium w mojej opinii jest zasadna. Jako poseł na Sejm RP, zainteresowany utrzymaniem działalności tego laboratorium w załączeniu przesyłam dodatkowe argumenty uzasadniające zachowanie działalności ww. jednostki organizacyjnej.

Liczę, że przedstawione Pani Inspektor merytoryczne stanowisko także strony społecznej wniesie dodatkowe argumenty, które w efekcie pozwolą na podjęcie dobrej decyzji w tej sprawie.

 

Z poważaniem

Sławomir Zawiślak

 

 

Sekretariat Biura Poselskiego
Posła Sławomira Zawiślaka