Hrubieszów: Diety przewodniczących osiedli podniesione

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego, miejscy rani przegłosowali uchwałę podnoszącą diety przewodniczących osiedli.

Reklamy

 

Od 1 marca 2020 roku przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwać będzie zryczałtowana dieta w wysokości 350 złotych miesięcznie. Jest to podwyżka o 50 zł.

Dietę obniża się o:

– 20% w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady Miejskiej;

– 10 % w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zwołanym przez Burmistrza Miasta zebraniu samorządu mieszkańców lub zebraniu wiejskim.

W uzasadnieniu do podjętej uchwału czytamy, że diety przewodniczących jednostek pomocniczych pozostają na niezmienionym poziomie od 2012 roku, a ponoszone przez nich koszty aktywności w ostatnich latach poważnie wzrosły.

 

fot. arch. lubiehrubie

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Radni podnieśli sobie diety